Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

День фізичної культури і спорту в КІТЗ НАУ!

День фізичної культури і спорту в КІТЗ НАУ!

Відповідно до рекомендацій Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України щодо святкування Дня фізичної культури і спорту в Україні в коледжі було проведено ряд заходів. Зокрема  07 вересня 2016 р. для студентів була проведена екскурсія до спортивного залу Спортклубу «Олімп». До проведення екскурсії був залучений 15-ти кратний чемпіон України, чемпіон Світу Валерій Коптенко.

Також викладачами коледжу з фізичного виховання Грушецьким В.П, Бистріцькою І.М.  був організований «Осінній крос» у парку «Нивки», в якому прийняли участь137 студентів коледжу.

06 вересня відбулася товариська зустріч з командою волейболістів Професійного училища будівництва та архітектури організована викладачем коледжу Заслуженим тренером України Ігнатовичем А.М.

Цікавою подією стала і першість КІТЗ НАУ з волейболу серед студентів 1-го курсу, в якій прийняли участь 83 особи.

І організатори , і учасники спортивних заходів залишилися задоволеними від  подій, що відбулися.