Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Конкурс «Подих осені»

В Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування пройшов конкурс «Подих осені» в якому прийняли участь майже всі групу коледжу. На конкурсі були представлені композиції в стилі осені, картини та екібани

  

Студенти та викладачі із задоволенням зустріли осінь.

  

Місця серед груп розподілились наступним чином:

І курс

І місце                                          ІІ місце                                                ІІІ місце

група К-15;                                  група ГР-11;                                        група ЗВ-13;

група Ф-10;                                 група РПЗ-18;                                     група РПЗ-19;

група ГР-12;                                група ЗВ-14.                                        група ОП-18.

група ОП-17;

група ОВ-12;

група Д-16.   

ІІ курс

І місце                                          ІІ місце                                                ІІІ місце

група ЗВ-23;                                 група Ф-20;                                         група ЗВ-24;

група РПЗ-28;                              група ОВ-22;                                     група РПЗ-29;

група ГР-21.                                                                                              група Д-26.

ІІІ курс

І місце                                           ІІ місце                                               ІІІ місце

група К-35.                                    група Ф-31;                                        група Д-36;

                                                       група Ф-30.                                         група РПЗ-39;

                                                                                                                    група РПЗ-38.

IV курс

 I місце                                           ІІ місце                                               ІІІ місце

 група ОП-48;                                група ОВ-43;                                      група К-45;

                                                                                                                     група ЗВ-44.

V курс

 I місце - група БГР-1ск.