Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

Методичне об’єднання викладачів економіко-аналітичого циклу

 

19 жовтня поточного року на базі Київському технікумі електронних приладів відбулося  засідання методичного об’єднання викладачів економіко-аналітичого циклу ВНЗ І-ІІ р.а. м. Києва.

Під керівництвом голови  міського методичного об’єднання викладачів дисциплін економіко-аналітичного циклу ВНЗ І-ІІ рівня акредитації  м. Києва   Андрійченко  Ніни Кирилівни – було обговорено ряд актуальні питань, які турбують сьогодні освітню спільноту, а також розглянуто організаційні питання, зокрема:

  • Економічні бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності;
  • Організація і методичне забезпечення кейс-методу як форми активізації навчального процесу;
  • Використання можливостей програмного продукту «М.Е.Doc» в процесі викладання дисциплін економіко-аналітичного циклу;
  • Аналіз показників проекту бюджету 2017 року.

Особливу увагу членів методичного об’єднання було зосереджено на впровадженні сучасних інформаційних технологій у навчальний процес та, зокрема, під час практичної підготовки. Також учасники обговорили порядок організації та проведення у 2016/2017 н.р. конкурсу методичних розробок серед викладачів економіко-аналітичного циклу та фахових конкурсів серед студентів.

Від Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету участь у засіданні взяли Костенко Г.І. та Брезіцька О.В.