Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Органи самоврядування про призначення стипендій

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ

КОЛЕДЖУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

 НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

  26  січня 2017 р.                                                                                                                                м. Київ

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд Правил призначення стипендій студентам Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету.

 

1.СЛУХАЛИ: Ликову Н.М., голову студентського профкому КІТЗ НАУ, яка ознайомила із запропонованими Правилами призначення стипендій студентам Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету.

 

 УХВАЛИЛИ:

1. Просити дирекцію коледжу звернутися до Міністерства освіти та Кабінету міністрів України з вимогою включити питання про обов’язкове врахування середнього балу (який встановлює навчальний заклад) при формуванні рейтингу на отримання стипендії.

2. Рекомендувати педагогічній раді коледжу затвердити Правила призначення стипендій студентам Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету.