Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.

«Джентельмени для леді»

Саме під такою назвою представники чоловічої статі нашого студентства організували крочистий воркшоп в канун 8-го березня!!!

Дійсно без дівчат не обійшлось, але на цей раз вони всі абсолютно були за лаштунками. На сцені тільки чоловіки! Саме так було прийнято колективним рішенням! На сцені були пригадані всі етапи ставлення чоловіка до жінки – матері, коханої, дружини.

Було багато чарівних слів, гумору, пісень. В залі був відмінний настрій у всіх!

Щира подяка нашим студентам за це свято! Найкращі наші чоловіки – Дей Богдан, Дзядович Владислав, Степанов Дмитро, Шилов Михайло.

Дякуємо дівчатам, які були справжнім натхненням для хлопців – Галуга Євгенія, Волошина Анастасія, Оначинська Тетяна, Красилівська Юлія.

Особлива подяка за професійну прикрасу нашого залу нашим майстриням – Бакаловій Владиславі, Лахман Діані, Профатіловій Софії.