Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.

ЕКО-Квест «Бережи природу»

 

20 березня 2017 р. відбувся ЕКО-Квест «Бережи природу», організаторами якого виступили Гапон С.І., викладач екології, заступник директора з навчальної роботи та Студентський профком коледжу.

На меті квесту було зменшення кількості побутового сміття, підвищення рівня екологічної культури студентів, підвищення зацікавленості й участі громадськості в вирішенні проблем навколишнього середовища.

Учасники гри-пошуку поділилися на чотири команди "Зяблики", "Коти з КІТЗ", «КІТЗ Шаркс» та «Ботаніки на Титаніку». Справжнє змагання відбулося в ході проведення цікавих завдань гри,  де учасники проявили кмітливість винахідливість та знання з екології. Одним із конкурсів стало збирання сміття на території коледжу.

Результати змагання:

І місце – «Ботаніки на Титаніку» (гр. РПЗ-28);

ІІ місце – «Коти з КІТЗ»;

ІІІ місце – «КІТЗ Шаркс»;

ІV місце – «Зяблики».

Людина виділяється з природи своїм розумом, щирим серцем. Тож бережімо навколишнє середовище і станьмо розумними господарями на своїй землі!