Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

ЕКО-Квест «Бережи природу»

 

20 березня 2017 р. відбувся ЕКО-Квест «Бережи природу», організаторами якого виступили Гапон С.І., викладач екології, заступник директора з навчальної роботи та Студентський профком коледжу.

На меті квесту було зменшення кількості побутового сміття, підвищення рівня екологічної культури студентів, підвищення зацікавленості й участі громадськості в вирішенні проблем навколишнього середовища.

Учасники гри-пошуку поділилися на чотири команди "Зяблики", "Коти з КІТЗ", «КІТЗ Шаркс» та «Ботаніки на Титаніку». Справжнє змагання відбулося в ході проведення цікавих завдань гри,  де учасники проявили кмітливість винахідливість та знання з екології. Одним із конкурсів стало збирання сміття на території коледжу.

Результати змагання:

І місце – «Ботаніки на Титаніку» (гр. РПЗ-28);

ІІ місце – «Коти з КІТЗ»;

ІІІ місце – «КІТЗ Шаркс»;

ІV місце – «Зяблики».

Людина виділяється з природи своїм розумом, щирим серцем. Тож бережімо навколишнє середовище і станьмо розумними господарями на своїй землі!