Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.

ВИПУСК КАРТОГАФІВ-2017

 

В останній день березня у нашому коледжі знов свято – випускний вечір. У цьому навчальному році 13 студентів картографів закінчили наш коледж та отримали дипломи молодших спеціалістів. До речі ми єдині на Україні випускаємо таких фахівців!

Роки, проведені разом, назавжди залишаться в пам’яті випускників. Хтось пізніше згадає про них з радістю, хтось зтугою. Але так чи інакше, веселі моменти студентського життя не забудуться ніколи.

Випускний вечір важлива подія для усіх в коледжі. Для студентів це поріг нового часу, професійної зрілості і незалежності, для викладачів хвилювання за подальшу долю своїх вихованців і надія на те, що вона складеться щасливо.

 

Щирі привітання і напутні слова, в цей святковий день, адресували випускникам адміністрація, куратор групи та батьки.

Маємо надію, що кожна молода людина, що отримала цього дня диплом, виправдає надії своїх наставників-викладачів, батьків та гордо нестиме звання випускника коледжу.

 

Хай вам щастить, дорогі наші випускники!