Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.

ВИПУСК КАРТОГАФІВ-2017

 

В останній день березня у нашому коледжі знов свято – випускний вечір. У цьому навчальному році 13 студентів картографів закінчили наш коледж та отримали дипломи молодших спеціалістів. До речі ми єдині на Україні випускаємо таких фахівців!

Роки, проведені разом, назавжди залишаться в пам’яті випускників. Хтось пізніше згадає про них з радістю, хтось зтугою. Але так чи інакше, веселі моменти студентського життя не забудуться ніколи.

Випускний вечір важлива подія для усіх в коледжі. Для студентів це поріг нового часу, професійної зрілості і незалежності, для викладачів хвилювання за подальшу долю своїх вихованців і надія на те, що вона складеться щасливо.

 

Щирі привітання і напутні слова, в цей святковий день, адресували випускникам адміністрація, куратор групи та батьки.

Маємо надію, що кожна молода людина, що отримала цього дня диплом, виправдає надії своїх наставників-викладачів, батьків та гордо нестиме звання випускника коледжу.

 

Хай вам щастить, дорогі наші випускники!