Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

СВЯТО ВЕСНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім.М.М.ГРИШКА

 

Ледве дихнуло весняним теплом, запахло першими ранніми квітами, чарівними вербовими котиками, а в природі все оживає, неначе одягається в коштовні шати. Ясне сонечко покликало в гості ранню весну. А нас, студентів-першокурсників та викладачів, запросили в гості до Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАУ України. Зустрів нас там Роман Вікторович Іванніков - доктор біологічних наук, завідуючий лабораторією біотехнологій, відділу тропічних і субтропічних рослин Національного ботанічного саду, який детально ознайомив з історією заснування цього саду, його ландшафтом, унікальними колекціями 1178 видів рослин, дерев і кущів.

Найцікавіше чекало попереду – екскурсія в оранжереї ботанічного саду, де зосереджені ціннісні колекції тропічних і субтропічних рослин – 3094 зразків. Гордістю саду є колекція орхідних, ароїдних, лілієвих рослин. Але чарівні камеї та азалії ніколи не залишили байдужими.

Всі отримали естетичну насолоду та максимум позитивних емоцій від побаченого