Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.

СВЯТО ВЕСНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім.М.М.ГРИШКА

 

Ледве дихнуло весняним теплом, запахло першими ранніми квітами, чарівними вербовими котиками, а в природі все оживає, неначе одягається в коштовні шати. Ясне сонечко покликало в гості ранню весну. А нас, студентів-першокурсників та викладачів, запросили в гості до Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАУ України. Зустрів нас там Роман Вікторович Іванніков - доктор біологічних наук, завідуючий лабораторією біотехнологій, відділу тропічних і субтропічних рослин Національного ботанічного саду, який детально ознайомив з історією заснування цього саду, його ландшафтом, унікальними колекціями 1178 видів рослин, дерев і кущів.

Найцікавіше чекало попереду – екскурсія в оранжереї ботанічного саду, де зосереджені ціннісні колекції тропічних і субтропічних рослин – 3094 зразків. Гордістю саду є колекція орхідних, ароїдних, лілієвих рослин. Але чарівні камеї та азалії ніколи не залишили байдужими.

Всі отримали естетичну насолоду та максимум позитивних емоцій від побаченого