Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.

Тиждень комісії економічних дисциплін

В коледжі з 24 по 28 квітня проходив тиждень комісії економічних дисциплін.

Розпочався тиждень презентацією творчих робіт на тему «Україна в моєму серці». Серед представлених робіт були і вишивки, і малюнки і різноманітні вироби. Студенти представили також стінгазети за вказаною тематикою та реферативні творчі роботи.

 

Цікавими за змістом та формою виявились газети на тему «Моя професія». Всі вони по-різному розкривали сутність професії фінансиста та менеджера.

 

В рамках тижня відбувся брейн-ринг між командами спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Організація виробництва», який провела Костенко Г.І. Під час гри команди продемонстрували свої знання, кмітливість та розважливість при вирішенні різних завдань. Переможцем брейн-рингу стала збірна команда студентів 3-го курсу спеціальності «Організація виробництва» «OV-Production». 

 

Не менш цікавою була студентська конференція «Нобелівські лауреати з економіки», яку підготували студенти групи БФ-1ск під керівництвом Ануфрієвої О.І.. Учасники конференції ознайомили слухачів  з Нобелівськими лауреатами, вихідцями з України та інших країн світу, проаналізували життєвий та професійний шлях вчених, а також зробили висновки щодо можливості застосування економічних моделей для розвитку економіки України.

 

В рамках тижня комісії економічних дисциплін також було проведено олімпіади із дисциплін «Бухгалтерський облік» (викладач – Ткаченко О.І.), «Фінанси» (викладач – Білан О.Л.), «Організація виробництва» (викладач – Курманська О.С.) та «Економічний аналіз» (викладач – Брезіцька О.В.). Переможцями олімпіад стали:

 
  • ·з дисципліни «Бухгалтерський облік»:

1-ше місце – Клименко Марина (Ф-20),

2-ге місце – Гуменюк Катерина (Ф-20),

3-тє –Калініченко Анастасія, Сімех Владислава та Якименко Аліна;

  • ·з дисципліни «Фінанси»:

1-ше місце – Гапоненко Інна (Ф-20),

2-ге місце – Гуменюк Катерина (Ф-20) та Якименко Аліна (Ф-20),

3-тє – Кривченко Ярослава (Ф-20);

  • ·з дисципліни «Організація виробництва»:

1-ше місце – Гнатюк Максим (ОВ-32) та Лахман Діана (ОВ-32),

2-ге місце – Бакалова Владислава (ОВ-32) та Шиян Яна (ОВ-32),

3-тє – Лівіцька Анастасія (ОВ-32), Кутняк Олександр (ОВ-32) та Галуга Євгенія (ОВ-32);

  • ·з дисципліни «Економічний аналіз»:

1-ше місце – Гнатюк Максим (ОВ-32), Лівіцька Анастасія (ОВ-32) та Лахман Діана (ОВ-32).

 

Завершився тиждень комісії креативним представленням студентами свого бачення про будні спеціаліста з менеджменту та фінансів. 

 

Тиждень видався цікавим та корисним для студентів. Для проведення всіх заходів викладачі тісно співпрацювали зі студентами в творчій та доброзичливій атмосфері.