Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.

В НАУ 3 червня відбувся «День відкритих дверей»

В Національному авіаційному університеті 3 червня відбувся «День відкритих дверей». Наш коледж приймав участь в цьому заході. Від коледжу працювали дві комісії:

-         комісія «Землевпорядкування та картографії»;

-         комісія «Розробка програмного забезпечення».

На день відкритих дверей прийшли школярі  навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації міста Києва та шкіл Київської області. 

Абітурієнти цікавились багатьма спеціальностями НАУ і нашого коледжу.

В наш час велика зацікавленість спеціальністю «Землевпорядкування». Це пов’язано з питанням продажу землі, яке обговорюється в Україні активно понад 20 років, але й досі не напрацьовано єдиної думки щодо подальшої долі цього ресурсу. Розуміння цього питання відчувалося від абітурієнтів

та їх батьків, які активно цікавилися цією спеціальністю.