Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Захист дипломів спеціальності «Землевпорядкування»

 

Випускники спеціальності «Землевпорядкування» вписують останню сторінку до літопису свого студентського життя. Студенти нашого коледжу захищають свої дипломні проекти.  

Зі словами побажань успішного захисту вступне слово сказали завідувач відділення №2 Войтюк Людмила Іванівна та голова комісії «Землевпорядкування та картографії» Шевченко Олександр Іванович.

Захист проходив декілька днів.

Готується до захисту студентка групи ЗВ-44 Марущенко Анжеліка

Тема дипломного проекту: «Встановлення  меж земельної ділянки на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у Святошинському районі м. Києва»

Захищає свій диплом студент групи ЗВ-43 Пінькевич Владислав з темою: «Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства».

Білобородова Юлія захищає свій дипломний проект на тему: «Відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Попільнянського району за межами населеного пункту Поволоцької сільської ради».

Забродський Іван з дипломним проектом на тему: «Аналіз основних напрямків розвитку м.Києва на прикладі відведення земельної ділянки ТОВ «Гледфарм ЛТД» у Дніпровському районі, м. Києва»

І члени комісії і студенти уважно вислуховували кожного студента на захисті.

Захист дипломних проектів закінчився. Результати захисту позитивні. Попереду вручення дипломів.