Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ 11-тих КЛАСІВ

 Ти випускник 11 класу  і отримав на ЗНО лише два позитивні результати  - маєш змогу вступити одразу на 2-й курс коледжу, не чекаючи наступного року!

 

ПЕРЕВАГИ КОЛЕДЖУ

До коледжу легко вступатиоскільки:

 
  • допускаються сертифікати з мінімальним балом – 100;
  • для вступу потрібно лише 2 сертифікати ЗНО;
  • можливий вступ після 11 класу без сертифікатів ЗНО з атестатом за 9 клас.

 

Продовження навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації без ЗНО!

Навчання в коледжі дає  можливість отримати повну вищу освіту, не складаючи тестування ЗНО. Наші випускники мають змогу вступити відразу на ІІІ курс у вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівня акредитації, оскільки складають тільки вступний іспит із профільних предметів.

Цікаві роботодавцям!

Випускники коледжу краще підготовлені до професійної діяльності, тому що підготовка фахівців в коледжі передбачає набагато більше практичних занять, ніж в університетах. Студенти коледжу вже за 2-3 роки отримують дипломи державного зразка, успішно працевлаштовуються, набувають практичний досвід та стаж роботи.

 

Заощаджуємо!

Вартість навчання у коледжі нижча, ніж в університетах.

Також наші випускники та їх батьки заощаджують кошти, вступаючи до університетів після коледжу на 3 курс.

 

Перспективи працевлаштування!

Навчаючись у коледжі, студенти проходять виробничу практику. Для багатьох випускників ці підприємства і стають першим робочим місцем.

 

Ми працюємо професійно, компетентно, конструктивно!

 

Звернувшись до приймальної комісії за телефоном 400-02-22, Ви отримаєте вичерпні відповіді на всі запитання щодо умов вступу!