Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.

Науково-практичний семінар «Де ти, моя стежина?»

 

7 листопада в 201 аудиторії коледжу  відбувся студентський  науково-практичний семінар  «Де ти, моя стежина?», присвячений 105- тій річниці від дня народження видатного українського поета Андрія Малишка, ювілей якого очікується 14 листопада.  Учасники і гості семінару заслухали змістовні доповіді  студентів першого і другого курсів нашого коледжу: Павла Варави, Діани Лисої, Юлії Оскілко, Ольги Фарбей, Ольги Давидової, Каріни Щербакової, Софії Савенко. Родзинкою  заходу став перегляд документального фільму, у якому відомий письменник Олександр Сизоненко у яскравій образній формі  поділився спогадами про незабутнього автора «Пісні про рушник». Відрадно зазначити, що цей захід до ювілею А.Малишка Коледж провів цього року чи не першим в Україні, а наші студенти долучилися до наукової діяльності. Сподіваємося, що такого типу семінари стануть у Коледжі доброю традицією.