Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Автомобіліст – професія особлива

Автомобільний транспорт – одна з найбільших галузей матеріального виробництва, що впливає на всі сфери розвитку суспільства. Так уже склалося, що без автомобілів сьогодні уже не можливо уявити наше життя, автомобільний транспорт є важливою системою життєзабезпечення населення України.

З 23 по 27 жовтня 2017 року у Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ з нагоди свята – Дня автомобіліста і дорожника проходив тиждень комісії спеціальності  «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті».

23-24 жовтня було проведено конкурс на найкращу стінгазету, де студенти  проявили  свою фантазію та креативність. У  конкурсі стінгазет взяли участь такі групи: ОП-17, ОП-27, ОП-47, ОП-28, ОП-38.

З метою вивчення передового досвіду та досягнень в галузі транспорту, транспортної структури викладачі комісії  Брусило Ю.В., Набродов В.З., Процик О.П., Костенко М.Я. разом  із студентами груп ОП-27, ОП-28, ОП-37, ОП-38  25 жовтня 2017 року відвідали ХІХ міжнародну спеціалізовану виставку «Транс Україна 2017».