Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Вітаємо іменних стипендіатів 2017 року!

 

За сумлінне навчання, науковий пошук та активну громадянську позицію кращих студентів коледжу удостоєно іменних стипендій.

Відповідно до наказу МОН України від 25.10.2017 р. №1422 "Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам закладів вищої освіти на 2017/2018 навчальний рік" Галузі Євгенії, студентці четвертого курсу спеціальності «Організація виробництва» призначено іменну стипендію Верховної Ради України.

Відповідно до наказу МОН України від 25.10.2017 р. №1423 "Про призначення академічних стипендій Президента України студентам закладів вищої освіти на І семестр 2017/2018 навчального року" Пелех Анні, студентці третього курсу спеціальності «Розробка програмного забезпечення» призначено академічну стипендію Президента України.

Адміністрація, викладацький склад, студентська рада коледжу щиро вітає стипендіатів та бажають їм плідної наукової роботи та подальших успіхів у навчанні!