Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Покровський ярмарок

 

В КІТЗ НАУ 13 жовтня відбувся Покровський ярмарок, метою якого було зібрання коштів на благодійність. Всі кошти, зібрані  на ярмарку, будуть направлені до дитячого будинку "Малятко" в м.  Києві.

Покровський ярмарок підтримали 37 груп  коледжу. Навчальні групи готували випічку, проводили акції на свою продукцію та активно брали участь у заході. Найбільше коштів зібрали групи:

1. ОП-17- 747 грн. (класний керівник - Проценко С. М.)

2. ЗВ-23 - 636 грн. (класний керівник – Панчук О.П.)

3.ЗВ-13 -  574грн. (класний керівник – Шевченко О.І)

На святі проводились веселі конкурси, один з яких - "Караоке на майдані коледжу". В конкурсах брали участь не тільки студенти, а й викладачі!!!  Призові місця посіли:

1. Мінакова Анна Олександрівна;

2. Данилюк Аліна, ОВ-22.

Переможці отримали цінні подарунки та незабутні емоції . Дякуємо всім за участь!!!