Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Тиждень комісії «Геодезії та землеустрою»

 

 

Тиждень комісії «Геодезії та землеустрою»

 

Згідно плану навчально-виховної роботи та до професійного свята  геодезії та картографії з 26 лютого по 2 березня 2018 р. був проведений тиждень геодезії.

Мета проведення тижня — це поглиблене вивчення спеціальних дисциплін, підсумки знань з геодезії, навички проведення науково-практичної роботи, участь в наукових конференціях.

За тиждень було проведено багато заходів, в тому числі:

  • Брейн-ринг з геодезії між командами «Геодезистів» та «Землевпорядників», перемогла команда «Землевпорядників».
  • Олімпіада з геодезії для студентів 2-го курсу.
  • Конкурс з комп’ютерної обробки геодезичних вимірювань.

Тиждень комісії пройшов на високому організаційному та професійному рівні, були задіяні студенти спеціальності «Геодезія та землеустрій» всіх курсів (з 1 по 4 курс). Всі заходи буди проведені в актовому залі. Хочу подякувати адміністрації, навчальній частині та викладачам коледжу за активну допомогу в проведенні тижня геодезії.

 

Голова комісії геодезії та землеустрою

Незгода Л.І.

Науково-практична конференція

Олімпіада з геодезії

Брейнринг

Команда переможець