Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

Тиждень комісії «Геодезії та землеустрою»

 

 

Тиждень комісії «Геодезії та землеустрою»

 

Згідно плану навчально-виховної роботи та до професійного свята  геодезії та картографії з 26 лютого по 2 березня 2018 р. був проведений тиждень геодезії.

Мета проведення тижня — це поглиблене вивчення спеціальних дисциплін, підсумки знань з геодезії, навички проведення науково-практичної роботи, участь в наукових конференціях.

За тиждень було проведено багато заходів, в тому числі:

  • Брейн-ринг з геодезії між командами «Геодезистів» та «Землевпорядників», перемогла команда «Землевпорядників».
  • Олімпіада з геодезії для студентів 2-го курсу.
  • Конкурс з комп’ютерної обробки геодезичних вимірювань.

Тиждень комісії пройшов на високому організаційному та професійному рівні, були задіяні студенти спеціальності «Геодезія та землеустрій» всіх курсів (з 1 по 4 курс). Всі заходи буди проведені в актовому залі. Хочу подякувати адміністрації, навчальній частині та викладачам коледжу за активну допомогу в проведенні тижня геодезії.

 

Голова комісії геодезії та землеустрою

Незгода Л.І.

Науково-практична конференція

Олімпіада з геодезії

Брейнринг

Команда переможець