Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.

Запрошуємо на проект, зроблений студентами для студентів

Дорогі друзі, за участі студентів нашого коледжу буде відкрито ігрову платформу для відпочинку молоді у вільний від навчання та роботи час. Це буде унікальний та абсолютно новий проект, якого ви ще не бачили. Проект, в який вкладена душа! 

Наша мета - зробити проект, який, після відвідування, зможе захопити своєю унікальністю кожного гравця.

Вже є повний опис проекту, бажаючі можуть ознайомитися за посиланням.

Ми змусимо дізнатися про нас гравців з будь-якої точки планети.

Найбільші битви і баталії за всю історію MMORPG тільки у нас!

Офіційний старт: 17 березня о 16:00.

Бета тест: 15 березня о 18:00.

Сайт: Play4.Life

 

 Для студентів колледжу цікаві бонуси

Введіть при реєстрації аккаунту "ім’я друга: kitznau". Та отримайта різні цікаві бонуси при старті.

 

PS: У грі реалізовані задуми колишнього керівництва оригінальної гри, до того, як воно змінилося, і до переходу на Goddess Of Destruction.