Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

Запрошуємо на проект, зроблений студентами для студентів

Дорогі друзі, за участі студентів нашого коледжу буде відкрито ігрову платформу для відпочинку молоді у вільний від навчання та роботи час. Це буде унікальний та абсолютно новий проект, якого ви ще не бачили. Проект, в який вкладена душа! 

Наша мета - зробити проект, який, після відвідування, зможе захопити своєю унікальністю кожного гравця.

Вже є повний опис проекту, бажаючі можуть ознайомитися за посиланням.

Ми змусимо дізнатися про нас гравців з будь-якої точки планети.

Найбільші битви і баталії за всю історію MMORPG тільки у нас!

Офіційний старт: 17 березня о 16:00.

Бета тест: 15 березня о 18:00.

Сайт: Play4.Life

 

 Для студентів колледжу цікаві бонуси

Введіть при реєстрації аккаунту "ім’я друга: kitznau". Та отримайта різні цікаві бонуси при старті.

 

PS: У грі реалізовані задуми колишнього керівництва оригінальної гри, до того, як воно змінилося, і до переходу на Goddess Of Destruction.