Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.

Тиждень комісії «Землевпорядкування та картографії»

Тижні комісій стали традиційними методичними заходами в нашому коледжі. Вони дають можливість викладачам підвищити рівень кваліфікації та професійної компетентності, а студентам – показати свої знання, вміння, навички, а також поглибити знання з фахових дисциплін.

З 12 по 16 березня в коледжі проходив тиждень комісії «Землевпорядкування та картографії», який продемонстрував результати спільної співпраці викладачів та студентів, поглибленні знання землевпорядних та картографічних дисциплін, сплеск фантазії та емоцій.

 Розпочався тиждень виставкою тематичних газет та робіт студентів. Студенти виявили творчий підхід в оформленні виставки і кожна з газет була по-своєму цікава.

З метою підвищення інтересу студентів до обраної професії, виявлення обдарованої молоді 13 березня відбулися конкурси зі спеціальності «Землевпорядкування» та «Картографічні роботи» серед студентів 3-4 курсів, яки підготували і провели викладачі спецдисциплін Шевченко О.І., Панчук О.П., Мінакова А.О., Проценко С.М., Марчук Г.Л., Ковальова Т.М., Гуров О.І. та інші.Учасники розв’язували тестові завдання з фахових дисциплін, а також вирішували ситуаційні задачі. Переможців визначили по кожному напряму і вони були нагороджені грамотами та призами.

15 березня 2018 року відбувся відкритий виховний захід для студентів 1-го курсу груп ЗВ-13 та ЗВ-14. Були запрошені студенти старших курсів. Захід проводили куратори груп Шевченко О.І. та Мінакова А.О. в рамках тижня комісії «Землевпорядкування та картографії» приуроченого до дня «Землевпорядника». Мета заходу – ознайомити студентів зі спеціальністю «Землевпорядкування».

Захід пройшов цікаво, студенти ознайомились з історією спеціальності землевпорядкування, почули розповіді студентів старших курсів про навчальні і виробничі практики, а також представники землевпорядного виробництва Качуренко О.Ю та Качуренко Ю.Л. розповіли про роботу землевпорядника, їх будні. Студентам сподобалась розповідь і у них виникло багато запитань до гостей.

Студент Антонюк Ілля група ЗВ-13 представив своє бачення спеціальності «Землевпорядкування».

Заключне слово сказали куратори груп Шевченко О.І. та Мінакова А.О. Тиждень комісії продемонстрував співпрацю викладачів і студентів на засадах поваги і взаєморозуміння.

Голова комісії «Землевпорядкування та картографії»

Шевченко О.І.