Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

VI інтернет-форум Geoweek 2018

В березні 2018 року відбувся VI інтернет-форум Geoweek 2018 в якому приймали участь викладачі і студенти нашого коледжу.

1. «СЛОВО ПРО КАРТУ І КАРТОГРАФІЮ» Ковальова Т. М. – викладач коледжу
2. УЧБОВІ ЗАВДАННЯ З ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ: «РЕДУКУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ МЕРЕЖ В НЕОДНОРІДНИХ ПОЛЯХ СИЛИ ТЯЖІННЯ»М.І.Буромський  - викладач коледжу
3. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ Чепікова А.В.– студентка групи БГР-2. Незгода Л. І. – викладач коледжу
4. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ Боровик К.В. – студентка групи ЗВ-33.  Шевченко О.І. – викладач коледжу
5. ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД КРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ МОНІТОРИНГУ. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІКострубіцька М. В. – студентка групи ЗВ-43, Панчук О.П. – викладач коледжу
6. РИНОК ЗЕМЛІ – ЗАПУСК ЧИ МОРАТОРІЙ? Проценко С.М. – викладач коледжу
7. КАДАСТР ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ Самофал А. В.- студентка групи БГР-1, Незгода Л.І.– викладач коледжу
8. ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Іванов Є. Д. - студент групи ЗВ-33, Шевченко О. І. – викладач коледжу
9. ЗАСНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В КРАЇНАХ СВІТУ Майоренко Л. А. - студентка групи ЗВ-43

10. ЕКОЛОГІЧНЕ ЛИХО: ВИНИЩЕННЯ ЛІСІВ В УКРАЇНІМайоренко Л. А.- студентка групи ЗВ-43, Незгода Л.І. – викладач коледжу

11. ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТПВ. Совершенна Т. В. - студентка групи ЗВ-44, Панчук О.П.- викладач коледжу

12. ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ САНАТОРНОКУРОРТНОЇ СПРАВИ КРАЇНИ. Хапіліна М. В.- студентка групи ЗВ-44 Панчук О. П.- викладач коледжу

13. ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ КАРТОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ Ликова Н.М., Мінакова А.О. - викладачі коледжу

За результатами голосування наші студенти і викладачі вибороли 1-ше та 2-ге місця, а саме:

Ликова Н. М., Мінакова А. О.- 1 місце в секції «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»

Майоренко Л. А., Незгода Л. І.-2 місце в секції «Екологія в природокористуванні»

Вітаємо переможців!

 

Голова комісії «Землевпорядкування та картографії»   Шевченко О.І.