Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.

ТИЖДЕНЬ КОМІСІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

З 16 квітня до 20 квітня 2018 року в коледжі проходив тиждень комісії економічних дисциплін.

За цей період було проведено чимало цікавих заходів. Розпочався тиждень комісії економічних дисциплін презентацією стіннівок на економічну тематику, підготовку яких вдало організувати Ковтун Н.В., Аргунова О.І., Слинько І.І., Уварова Л.В. та Білан О.Л. Студентські роботи виявились цікавими та креативними.

В холі першого корпусу було представлено творчі доробки студентів на тему «Етикет інтер’єру офісу». Ескізи сучасного інтер’єру офісу майстерно виконані студентами під керівництвом викладача Гутнік К.О.

Ми живемо в часи активного впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій у всі сфери життя. Не є виключенням і економічна сфера. Саме з метою інформування студентів про новинки інформаційних технологій у сфері економіки в холі першого корпусу було представлено стенд «Хмарні технології в економіці», який підготували викладачі Ткаченко О.І. та Костенко Г.І.

Студенти мали можливість обговорити стан розвитку, актуальні проблеми і перспективи подальшого впровадження підходів сучасного менеджменту на підприємствах України на науковій конференції «Сучасний менеджер». Організаторами конференції виступили викладачі Брезіцька О.В. та Курманська О.С.

18.04.2018 р. в актовій залі коледжу відбулась економічна гра "Бізнес-план". За творчої ініціативи студентів групи Ф-20 та під керівництвом викладачів Костенко Г.І. та Ямкової Т.А. було підготовано та представлено інвесторам 3 бізнес-проекта. Інвесторами виступали студенти групи Ф-30 та студенти КНЕУ, які проходять в коледжі педагогічну практику. Інвесторів зацікавили представлені проекти, а тому розробники отримали відповідне фінансування (умовні банківські чеки на необхідну суму) на реалізацію своїх планів. Цікаві доповіді, професійні коментарі та дискусії захопили глядачів, а у викладачів викликали гордість за наших студентів.

Крім того, студенти мали можливість проявити свої знання під час проведення олімпіади з дисципліни «Фінанси». Викладач Білан О.Л. підготувала цікаві та змістовні завдання. За підсумками проведеного заходу І місце розділили Слюсар Л., Джугла А. та Філатова Є., ІІ місце зайняв Юзюк О., а ІІІ місце – Щербакова К.

Цікавими виявились і презентації студентами групи ОВ-32 своїх підприємств, які вони підготували під керівництвом викладача Канової Г.Г. Як справжні менеджери вони виявили свої вміння працювати із аудиторією, орієнтуватися в нестандартних ситуаціях та знаходити відповіді на будь-які питання.

Тиждень комісії економічних дисциплін закінчився екскурсією студентів спеціалізації «Фінанси і кредит» до ПриватБанку, яка була організована викладачами Костенко Г.І. та Богдан К.В. Під час екскурсії студенти мали можливість дізнатися історію створення та розвитку цієї банківської установи, ознайомитися із структурними підрозділами банку та видами діяльності.