Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.

Виставка: "Освіта за кордоном" та «Освіта та кар’єра – 2018»

19-21 квітня 2018 року в  приміщенні  Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 2)  відбулась: щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2018» та виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном».

Виставка традиційно є найбільшим заходом в Україні, який присвячений широкому колу питань освіти в Україні та за кордоном. Під час виставки відвідувачі безпосередньо спілкувались з представниками українських та закордонних навчальних закладів.

Зокрема у виставці «Освіта та кар’єра – 2018» брали участь провідні вищі навчальні заклади країни. Наш Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ був представлений у секції Національного авіаційного університету як його структурний підрозділ.

У ході виставки майбутні абітурієнти та їх батьки дізналися про перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка в КІТЗ НАУ, рівень вимог до сертифікатів ЗНО з навчальних предметів, кар’єрні перспективи після отримання диплому коледжу.