Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Виставка: "Освіта за кордоном" та «Освіта та кар’єра – 2018»

19-21 квітня 2018 року в  приміщенні  Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (вул. Хрещатик, 2)  відбулась: щорічна міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2018» та виставка закордонних навчальних закладів «Освіта за кордоном».

Виставка традиційно є найбільшим заходом в Україні, який присвячений широкому колу питань освіти в Україні та за кордоном. Під час виставки відвідувачі безпосередньо спілкувались з представниками українських та закордонних навчальних закладів.

Зокрема у виставці «Освіта та кар’єра – 2018» брали участь провідні вищі навчальні заклади країни. Наш Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ був представлений у секції Національного авіаційного університету як його структурний підрозділ.

У ході виставки майбутні абітурієнти та їх батьки дізналися про перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка в КІТЗ НАУ, рівень вимог до сертифікатів ЗНО з навчальних предметів, кар’єрні перспективи після отримання диплому коледжу.