Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.

Екскурсія до страхової компанії «ТАС Life»

 

Екскурсія до страхової компанії «ТАС Life»

В рамках гуртка «Сучасний підприємець» 16 листопада відбулася екскурсія до СК «ТАС Life».

Після короткого екскурсу в історію компанії та холдингу, студентам групи Ф-30 разом із викладачем Костенко Г.І. було проведено екскурсію по офісу, де відбулося знайомство із співробітниками СК «ТАС Life». Після екскурсії студенти отримали інформацію про види страхових послуг, які надає компанія, розміри страхових виплат та інвестиційного доходу та інші важливі фінансові показники роботи компанії в динаміці. Приємно було спостерігати як студенти вели діалог із співробітниками компанії на професійні теми, а наприкінці найактивніші отримали подарунки.

Завдяки екскурсії студенти отримали можливість ознайомитись на практиці з діяльністю страхової  компанії та закріпити свої теоретичні знання з дисциплін професійного циклу.