Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Науково-дослідна робота наукового гуртка «Етично-професійна майстерня»

 

У коледжі на базі комісії суспільно-гуманітарних дисциплін активно працює науковий гурток «Етично-професійна майстерня» – керівник Гутнік Катерина Олегівна.

Студентка групи Ф-20 Фарбей О.Є. з науковим керівником Гутнік К.О. прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за тематикою: Перспективи України в умовах економічної глобалізації та переходу країни на шостий технологічний устрій. (https://hyperhost.ua/grant)

Ними була написана стаття для конкурсу, за дотриманням відповідних вимог, на тему: Аналіз економічної глобалізації очима сьогодення. Статтю-дослідження успішно додано до переліку конкурсних робіт. В листі від організаторів, щодо участі, був вручений іменний сертифікат учасника конкурсу Фарбей О.Є.

Студенти групи ОП-48к разом з викладачами Гутнік К.О. та Шевчуком Є.В. прийняли участь у науково-практичних конференціях.Ними були написані статті та опубліковані у збірниках тез відповідних науково-практичних конференціях, а семе:

1. Фесенко І. А. «Особливості хмарної веб-платформи для користувачів» конференція «Молодий вчений», публікація матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Іноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.) — С.63-65

2. Дубовик О. І. «Проблематика корпоративних мереж та методи захисту проти атак» конференція «Молодий вчений», публікація матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.) — С. 96-98.

3. Бабійчук Н.О. «Аналіз стану загроз мережевих ресурсів» Міжнародний центр наукових досліджень, публікація матеріалів IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети сучасної науки» (м. Київ, 27-28 жовтня 2018 р.) – С. 49-50.

4. Дольченко О.Ю. «Популяризація електронного бізнесу Міжнародний центр наукових досліджень, публікація матеріалів IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети сучасної науки» (м. Київ, 27-28 жовтня 2018 р.) – С. 54-55.

5. Вовк О.Є. «Впровадження інноваційних педагогічних технологій України» Київська наукова організація педагогіки та психології досліджень, публікація матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (м. Київ, Україна, 02-03 листопада 2018 року) – С. 84-85.

Студентам вручені іменні сертифікати та грамоти учасника конференцій.

Дана наукова робота в межах гуртка «Етично-професійна майстерня» дозволила студентам ознайомитися з процесами науково-дослідної роботи, знайти однодумців, поділитися плодами своїх перших наукових досліджень.