Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.

Вакантні місця для абітурієнтів

До уваги випускників 11 класу!

Відповідно до Правил прийому у 2015 році Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету здійснює прийом абітурієнтів (випускників 11 класів) на навчання за ОКР «молодший спеціаліст» на 2 курс на вакантні місця:

 

Спеціальність

Кількість вакантних місць

Сертифікати ЗНО

5.02010501   "Діловодство"

34,

контракт

історія України (не менше 100 б.) та українська мова і література (не менше 100 б.)

5.03050801   "Фінанси і кредит"

19,

контракт

математика (не менше 100 б.) та українська мова і література (не менше 100 б.)

5.03060101   "Організація виробництва"

18,

контракт

історія України (не менше 100 б.) та українська мова і література (не менше 100 б.)

5.07010102   "Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті"

15,

контракт

математика (не менше 100 б.) та українська мова і література (не менше 100 б.)

5.08010101   "Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання"

32,

контракт

математика (не менше 100 б.) та українська мова і література (не менше 100 б.)

5.08010102      "Землевпорядкування"

39,

контракт

математика (не менше 100 б.) та українська мова і література (не менше 100 б.)

5.08010103  "Картографічні роботи"

13,

контракт

математика (не менше 100 б.) та українська мова і література (не менше 100 б.)

Примітка: кількість вакантних місць може бути змінена у зв’язку з можливими переводами з інших навчальних закладів.