Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Інтерв’ю заступника директора з навчальної роботи Гапон С.І. кореспонденту газети «Студентський погляд»

Кореспондент: З 10 липня розпочалася приймальна кампанія до Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ. Чи спостерігається ажіотаж серед абітурієнтів, що бажають подати документи до Вашого коледжу?

Гапон С.І.: Великий ажіотаж спостерігався серед абітурієнтів в перші дні вступної кампанії. Це пояснюється тим, що абітурієнти не вагаючись обрали наш коледж для подальшого навчання.

Кореспондент: Які спеціальності є найбільш популярними серед абітурієнтів цього року?

Гапон С.І.: Цей рік не є виключенням. Найбільш популярними серед абітурієнтів (за кількістю поданих заяв) є «Розробка програмного забезпечення», «Організація перевезень та управління на автотранспорті» та «Фінанси і кредит». Хоча вже є конкурс на всі спеціальності. Працівники приймальної комісії спілкуються з кожним абітурієнтом та їх батьками, розповідаючи про переваги всіх наших спеціальностей.

Кореспондент: Що відрізняє Ваш коледж серед інших?

Гапон С.І.: Хочу відмітити, що в нашому коледжі готують молодших спеціалістів за вісьмома спеціальностями. Крім того у нас є бакалаврат за двома напрямами підготовки: «Геодезія, картографія та землеустрій» і «Фінанси і кредит». В цьому році ми пройшли акредитацію бакалаврату і отримали ліцензію на 10 років. Студенти, що обрали одну зі спеціальностей: «Геодезичні роботи…», «Землевпорядкування» чи «Картографічні роботи», після отримання диплому молодшого спеціаліста, зможуть продовжити навчання у нашому ж коледжі вже на бакалавраті за скороченим терміном навчання.

Кореспондент: А на сучасному ринку праці потрібні такі фахівці?

Гапон С.І.: Звичайно, адже будівництво в країні ведеться постійно, складаються  і оновлюються топографічні плани за матеріалами наземної і космічної зйомки – а для цього потрібні геодезисти. Також завжди потрібні фахівці з регулювання земельних відносин, розробці землевпорядної документації, оцінці землі і нерухомого майна та інше. А в останній час, у зв’язку з ситуацією в країні, зросла потреба у фахівцях – картографах, та і цифровими картами на сьогодні користуються всі. А це труд картографів.

Кореспондент: Державне замовлення Ви отримали на всі спеціальності?

Гапон С.І.: Так. Ми отримали бюджетні місця на всі спеціальності для тих, хто буде вступати на базі 9 класів. А випускники з повною загальною середньою освітою (після 11 класу) можуть вступити на ІІ курс на вакантні місця на контрактній основі. Проте хочу відмітити, що ціна за навчання у нашому коледжі є нижчою, порівняно з інститутами та університетами.

Кореспондент: Ще одне з хвилюючих питань: чи є у Вас гуртожиток для іногородніх студентів?

Гапон С.І.: Ми маємо гуртожиток. Він знаходиться на території коледжу. Іногородні студенти І курсу забезпечуються місцями в гуртожитку 100-відсотково.

Кореспондент: А чи забезпечує коледж місцем в гуртожитку на час вступних іспитів?

Гапон С.І.: Так, наш коледж надає направлення на проживання у гуртожиток іногороднім абітурієнтам і на час вступних іспитів, і навіть на час самої подачі документів, якщо є така потреба.

Кореспондент: Дякуємо за коментар і бажаємо плідної роботи.

 Кореспондент Погребнюк Анна