Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.

Ліцензії і сертифікати

У даному розділі містяться сертифікати про акредитації, ліцензії та додатки до них.

Детальніше...

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ В КОЛЕДЖ

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання:

Детальніше...

Обсяг державного замовлення

Обсяг державного замовлення

Детальніше...

Положення про приймальну комісію

Положення про приймальну комісію Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

Детальніше...

Правила прийому

Даний розділ містить у собі правила прийому до Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету у 2018 році.

Детальніше...

Документи, що необхідні для зарахування до коледжу

 

 1. Заява про вступ (заповнюється в приймальній комісії);
 2. Документ, що посвідчує особу - паспорт у вигляді ID- картки
  (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня
  2018 року);
 3.  Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 4. Документи про освіту (в оригіналі) або копію (при наявності оригіналу);
 5. Для вступу на другий курс: сертифікат УЦОЯО з української мови та літератури, математики, історії України, фізики або географії (в залежності від спеціальності);
 6. 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 7. Військовий квиток або посвідчення про прописку до призовної дільниці - для військовозобов'язаних;
 8. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 9. При наявності пільг  абітурієнти подають документи, що засвідчують пільгу;
 10. Конверти з поштовими марками по Україні – 4 шт.

Підготовчі курси

Підготовчі курси для вступу в Коледж - це сприятливий старт для комфортного навчання в подальшому. Майбутні студенти Коледжу – це, в першу чергу, діти підліткового віку і дуже важливо не упустити період адаптації у новому навчальному середовищі, можливості призвичаїтись до методики викладання викладачів вищого навчального закладу.

Детальніше...

Програми вступних випробувань

У даному розділі знаходяться програми вступних випробувань для підготовки до екзамену.

Детальніше...

Фінанси і кредит (бакалавр)

Професійний фінансист - це людина, яка вміє використовувати та оптимально обирати форми і методи фінансового обслуговування всіх сфер народного господарства, забезпечувати використання фінансово-кредитного як діючого важеля економічної політики держави.

Детальніше...

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Студенти, що навчаються за спеціальністю 5.08010101 «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»  по закінченню коледжу будуть здійснювати роботи із нівелювання земельних ділянок, оброблення даних із застосуванням специфічного програмного забезпечення та виконувати знімальні геодезичні та гідрографічні роботи, зокрема: знімальні роботи, пов’язані з веденням земельного кадастру, знімальні гідрографічні роботи, знімальні роботи із розмежуванням кордонів, знімальні роботи в промисловості та будівництві, а також обробка космічної інформації та аерофотозйомки.

Детальніше...

Фінанси і кредит

Професійний фінансист - це людина, яка вміє використовувати та оптимально обирати форми і методи фінансового обслуговування всіх сфер народного господарства, забезпечувати використання фінансово-кредитного як діючого важеля економічної політики держави.

Детальніше...

Організація виробництва

Виробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства і безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних сил і поглиблення виробничих відносин. На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. У народному господарстві відбувається безупинне удосконалювання чинних організаційних структур управління і пошук нових, більш раціональних форм організації управління. Пізнання закономірностей і теоретичне пояснення цих процесів мають велике значення для підвищення ефективності промислового виробництва.

Детальніше...

Геодезія, картографія та землеустрій (бакалавр)

Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 193 «Геодезія та землеустрій (бакалавр)» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.

Детальніше...

Землевпорядкування

За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Детальніше...

Діловодство

Діловодство - це експлуатація організаційної техніки; робота в організаційних системах локальних і глобальних комп’ютерних системах; документоційне (інформаційне) забезпечення управління; здійснення оперативного регулювання ходу діловодства; прийняття самостійного управлінського рішення; організація роботи з кадрами; методичне керівництво документоційним забезпеченням структурних підрозділів; контроль якості виконання задач стосовно основної діяльності; аналіз і оцінка ефективності виробничого процесу в підрозділі; розробка заходів з підвищення ефективної праці; оволодіння навичками роботи з оргтехнікою та персональним комп'ютером.

Детальніше...

Картографічні роботи

Картографія... Скільки цікавого містить ця наука! Географічна карта - найбільше творіння людства. Вона є чудовим засобом пізнання оточуючого світу. До неї звертаються інженери та дослідники, геологи та агрономи, вчені та військові, і кожен знаходить відповіді на свої питання. Карта міцно увійшла в наше життя. Її ми бачимо в газетах, журналах, на екрані телевізора. Картою супроводжуються міжнародні та інші події, прогноз погоди, розповіді про внутрішнє положення країн, поради про туристичні маршрути.

Детальніше...

Організація перевезень та управління на автотранспорті

Для формування професійного спрямування майбутніх фахівців вивчається: будова, робота, технічне обслуговування й використання автомобілів різного призначення, властивості витратних автомобільних матеріалів, умови руху автомобільних транспортних засобів, організаційні умови перевезень різнотипних вантажів, основи роботи підприємств, програмне забезпечення управління перевезеннями.

Детальніше...

Розробка програмного забезпечення

Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Детальніше...