Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Документи, що необхідні для зарахування до коледжу

 

 1. Заява про вступ (заповнюється в приймальній комісії);
 2. Документ, що посвідчує особу - паспорт у вигляді ID- картки
  (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня
  2018 року);
 3.  Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 4. Документи про освіту (в оригіналі) або копію (при наявності оригіналу);
 5. Для вступу на другий курс: сертифікат УЦОЯО з української мови та літератури, математики, історії України, фізики або географії (в залежності від спеціальності);
 6. 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 7. Військовий квиток або посвідчення про прописку до призовної дільниці - для військовозобов'язаних;
 8. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 9. При наявності пільг  абітурієнти подають документи, що засвідчують пільгу;
 10. Конверти з поштовими марками по Україні – 4 шт.