Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ В КОЛЕДЖ

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання:

 

№ з/п

Спеціальність

Спеціалізація

Перший предмет

Другий предмет

Мінімальний бал сертифіката ЗНО

1

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

Українська мова та література

Історія України або математика

100

2

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Українська мова та література

Математика або фізика

100

3

Менеджмент

Організація виробництва

Українська мова та література

Історія України або математика

100

4

Інженерія програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення

Українська мова та література

Математика або фізика

100

5

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті

Українська мова та література

Математика або фізика

100

6

Геодезія та землеустрій

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Українська мова та література

Математика або фізика

100

Землевпорядкування

Українська мова та література

Математика або фізика

100

Картографічні роботи

Українська мова та література

Математика або географія

100