Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Фінанси і кредит (бакалавр)

Професійний фінансист - це людина, яка вміє використовувати та оптимально обирати форми і методи фінансового обслуговування всіх сфер народного господарства, забезпечувати використання фінансово-кредитного як діючого важеля економічної політики держави.

Детальніше...

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Студенти, що навчаються за спеціальністю 5.08010101 «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»  по закінченню коледжу будуть здійснювати роботи із нівелювання земельних ділянок, оброблення даних із застосуванням специфічного програмного забезпечення та виконувати знімальні геодезичні та гідрографічні роботи, зокрема: знімальні роботи, пов’язані з веденням земельного кадастру, знімальні гідрографічні роботи, знімальні роботи із розмежуванням кордонів, знімальні роботи в промисловості та будівництві, а також обробка космічної інформації та аерофотозйомки.

Детальніше...

Фінанси і кредит

Професійний фінансист - це людина, яка вміє використовувати та оптимально обирати форми і методи фінансового обслуговування всіх сфер народного господарства, забезпечувати використання фінансово-кредитного як діючого важеля економічної політики держави.

Детальніше...

Організація виробництва

Виробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства і безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних сил і поглиблення виробничих відносин. На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. У народному господарстві відбувається безупинне удосконалювання чинних організаційних структур управління і пошук нових, більш раціональних форм організації управління. Пізнання закономірностей і теоретичне пояснення цих процесів мають велике значення для підвищення ефективності промислового виробництва.

Детальніше...

Геодезія, картографія та землеустрій (бакалавр)

Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 193 «Геодезія та землеустрій (бакалавр)» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.

Детальніше...

Землевпорядкування

За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Детальніше...

Діловодство

Діловодство - це експлуатація організаційної техніки; робота в організаційних системах локальних і глобальних комп’ютерних системах; документоційне (інформаційне) забезпечення управління; здійснення оперативного регулювання ходу діловодства; прийняття самостійного управлінського рішення; організація роботи з кадрами; методичне керівництво документоційним забезпеченням структурних підрозділів; контроль якості виконання задач стосовно основної діяльності; аналіз і оцінка ефективності виробничого процесу в підрозділі; розробка заходів з підвищення ефективної праці; оволодіння навичками роботи з оргтехнікою та персональним комп'ютером.

Детальніше...

Картографічні роботи

Картографія... Скільки цікавого містить ця наука! Географічна карта - найбільше творіння людства. Вона є чудовим засобом пізнання оточуючого світу. До неї звертаються інженери та дослідники, геологи та агрономи, вчені та військові, і кожен знаходить відповіді на свої питання. Карта міцно увійшла в наше життя. Її ми бачимо в газетах, журналах, на екрані телевізора. Картою супроводжуються міжнародні та інші події, прогноз погоди, розповіді про внутрішнє положення країн, поради про туристичні маршрути.

Детальніше...

Організація перевезень та управління на автотранспорті

Для формування професійного спрямування майбутніх фахівців вивчається: будова, робота, технічне обслуговування й використання автомобілів різного призначення, властивості витратних автомобільних матеріалів, умови руху автомобільних транспортних засобів, організаційні умови перевезень різнотипних вантажів, основи роботи підприємств, програмне забезпечення управління перевезеннями.

Детальніше...

Розробка програмного забезпечення

Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Детальніше...