Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Фінанси і кредит

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ФІНАНСИ І КРЕДИТ)

 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Термін підготовки:

 

 

 

 

 

Кваліфікація:

Форма навчання:

молодший спеціаліст

3 роки – на основі базової загальної середньої освіти

(9 кл.)

                     2 роки – на основі повної загальної середньої освіти

(11 кл.)

молодший спеціаліст з фінансів

денна 

 

     Актуальність спеціальності

 

         Якщо Ви прагнете йти в ногу з часом, постійно розвиватися та самовдосконалюватися, отримувати достойну заробітну плату чи мати власний бізнес, то ця сучасна і престижна спеціальність саме для Вас! 

         Кожна людина стикається в житті з такими категоріями, як гроші, бюджет, податки, кредит, відсотки, інфляція. Але в сучасному середовищі не кожен може вміло організувати грошові відносини й уникати фінансових криз.

 

 

    Здобувши професію фінансиста ви станете фахівцями у вищезгаданих питаннях і зможете реалізувати себе у професійній діяльності.

 

     Вимоги до професії

 

        Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним, рішучим, вміти ризикувати.

 

 

     Програма підготовки

 

        Навчання на спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» дає студентам грунтовні знання з економічної теорії, теорії фінансів і банківської справи, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, бухгалтерського обліку і аудиту, економічного аналізу, казначейської справи, бюджетної та податкової систем.

        Це дозволить майбутнім молодшим спеціалістам з фінансів вести фінансово-господарську діяльність та бухгалтерський облік на підприємствах, складати фінансову звітність, здійснювати операції із залучення депозитів та видачі кредитів, організовувати зберігання та облік цінних паперів, оформляти страхові договори, нараховувати та аналізувати страхові відшкодування тощо.

 

  

     Сфери застосування отриманих знань

 

Випускники спеціальності можуть працювати в:

 
 • державних податкових адміністраціях;
 • контрольно-ревізійній службі;
 • відділах місцевих державних адміністрацій;
 • у бюджетних установах і організаціях;
 • фінансових відділах підприємств і в організацій різних форм власності. 


Випускники можуть обіймати посади:

 
 • кредитного інспектора;
 • інспектора обмінного пункту;
 • бухгалтера;
 • державного податкового інспектора;
 • інспектора з контролю за цінами;
 • касира (на підприємстві, в установі, організації);
 • брокера;
 • дилера;
 • фахівця з біржових операцій;
 • фахівця з управління активами;
 • фахівця з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів;
 • страхового агента;
 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей.

     Викладачі та навчання

 

        Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим педагогічним складом. Студенти мають можливість працювати у комп'ютерних класах та опановувати програмні продукти, що знадобляться у професійній діяльності (1С:Бухгалтерія8.2., M.E.Doc) В навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, проводяться практичні заняття з елементами ділових ігор.

 

        Випускники мають можливість продовжити навчання для отримання базової вищої освіти (бакалавр) в коледжі, Національному авіаційному університеті або у інших ВНЗ III-IV р.а. на 3—му курсі.