Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ :ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ГЕОДЕЗИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

Термін навчання:

 

 

 

Кваліфікація фахівця:

Форма навчання:

молодший спеціаліст

 бакалавр

на базі 9 класів – 3 роки 7 міс.

на базі 11 класів – 2 роки 7 міс.

бакалавр 2 роки – за скороченим терміном навчання

технік – геодезист бакалавр

денна 

 

 Актуальність спеціальності

Земля – наше найбільше національне багатство, яке  необхідно охороняти, відтворювати і розумно ним розпоряджатися. Велика роль в цьому належить фахівцям із геодезії та землеустрою. 

Спеціальність геодезиста дуже актуальна та затребувана і вимагає використання сучасних інформаційних технологій та спеціальних високоточних приладів: лазерних сканерів, безпілотних літаків, електронних геодезичних приладів,  GPS – приймачів, комп’ютерів.  

Нині геодезія є однією з найбільш високотехнологічних галузей сучасного виробництва. Жоден будівельний майданчик, не може обійтися без висококваліфікованого геодезиста із сучасним устаткуванням і потужним персональним комп’ютером.

Історично склалося так, що людство завжди потребувало спеціалістів з геодезії. В усі часи не зникав інтерес до походження землі, визначення її форми та розміру, виконання вимірювань на земній поверхні, а також побудови геодезичної основи для створення карт та планів. 

 

Особливості спеціальності

 

Геодезист – це спеціаліст, який займається формуванням теоретичної бази шляхом вимірювання територій і обчисленням координат місцевості;

Забезпеченням геодезичною основою промислового та житлового будівництва; збору інформації для географічних інформаційних систем, розробкою проектів у галузі природничих та технічних наук у сфері геопросторових даних і технологій.

 

Особисті якості фахівця

 

Робота фахівця з геодезії та землеустрою потребує вміння приймати виважені рішення, спілкуватися з людьми, а також вимагає уважності, чіткості і відповідальності. Щоб стати успішним фахівцем у цій галузі, необхідно бути наполегливим, впевненим у собі, активним, вміти логічно мислити.

 

Випускники спеціальності можуть працювати:

 • на підприємствах, що спеціалізуються на проведенні інженерно-геодезичних, землевпорядних та картографічних робіт;
 • в архітектурно-будівельних та містобудівних компаніях;
 • науково-дослідних інститутах;
 • в обласних, районних та міських управліннях і відділах земельних ресурсів;
 • в бюро технічної інвентаризації;
 • в агентствах з оцінки нерухомості;
 • сільських, селищних міських та районних радах.

 

Випускники можуть обіймати посади:

 
 • технік-геодезист
 • технік-топограф
 • технік-фотограмметрист
 • технік-маркшейдер
 • молодший інженер

 

Випускники мають можливість продовжити навчання:

 
 1. Національний авіаційний університет
 2. Київський національний університет будівництва і архітектури
 3. Київський національний університет іменіТараса Шевченка
 4. Національний транспортний університет
 5. Національний університет біоресурсів та природокористування України