Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.

Землевпорядкування

Галузь знань   19 - Архітектура та будівництво

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій

Спеціалізація - Землевпорядкування

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Термін підготовки:

 

 

 

 

 

Кваліфікація:

Форма навчання:

молодший спеціаліст

4 роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)

3 роки  – на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

бакалавр 2 роки – за скороченим терміном навчання на базі диплома молодшого спеціаліста 

 

технік-землевпорядник

денна

 

Актуальність спеціальності

Землевпорядкування – це цілісна система взаємопов’язаних, організаційно-господарських, інженерно-технічних, еколого-економічних і соціальних заходів та дій, спрямованих у кінцевому підсумку на зміну або вдосконалення існуючого порядку й змісту використання чи володіння землею. Землевпорядкування здійснюється з метою організації раціонального та найбільш ефективного використання землі (земельної власності) в інтересах як окремої людини, так і групи людей та суспільства в цілому.

 

Особисті якості фахівця 

Робота фахівця з землевпорядкування  та землеустрою потребує вміння приймати виважені рішення, спілкуватися з людьми, а також вимагає уважності, чіткості і відповідальності. Щоб стати успішним фахівцем у цій галузі, необхідно бути наполегливим, впевненим у собі, активним, вміти логічно мислити. Від фахівця вимагається ініціатива і самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань. Важливі дбайливість і далекоглядність, точність і дотримання юридичних тонкощів. Адже багато змін при неправильному плануванні, можуть виявитися незворотними. Мінливі умови праці вимагають від працівника творчого вирішення виникаючих задач. Викладачі нашого коледжу докладають багато зусиль для набуття студентами професіональних якостей та навиків майбутніх фахівців.

 

Сфери застосування отриманих знань

 

 

Професія землевпорядника передбачає глибоке розуміння процесів, які відбуваються в природі. Спеціалісти у цій галузі мають змогу працювати:

 
  • в обласних, районних та міських управліннях і відділах земельних ресурсів;
  • бюро технічної інвентаризації;
  • відділах архітектури та містобудування;
  • агентствах з оцінки нерухомості;
  • відділах фонду держмайна, обласних та районних відділах юстиції;
  • сільських, селищних, міських та районних радах;
  • держадміністраціях та їх підрозділах;
  • податковій службі.

 

Продовження навчання

 

 

Випускники мають можливість продовжити  навчання в нашому навчальному закладі та у вищих навчальних закладах IIІ - IV рівня акредитації:

 

Ø    Національний авіаційний університет;

Ø    Київський Національний університет будівництва і архітектури;

Ø    Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Ø    Національний аграрний університет.

Ø    Національний транспортний університет.