Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.

Картографічні роботи

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193 Геодезія та землеустрій

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Картографічні роботи

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Кваліфікація фахівця: технік – картограф
Термін навчання:

  • на базі 9 класів – 3,7 роки
  • на базі 11 класів – 2,7 роки

     Актуальність спеціальності

         Картографія... Скільки цікавого містить ця наука!         

     

     Географічна карта - найбільше творіння людства. Вона є чудовим засобом пізнання оточуючого світу. До неї звертаються інженери та дослідники, геологи та агрономи, вчені та військові, і кожен знаходить відповіді на свої питання.

 

     Карта міцно увійшла в наше життя. Її ми бачимо в газетах, журналах, на екрані телевізора. Картою супроводжуються міжнародні та інші події, прогноз погоди, розповіді про внутрішнє положення країн, поради про туристичні маршрути.

 

 

 

     З розвитком ери комп'ютерів та Інтернету, окрім звичайних ( в паперовому виконанні ), почали
широко впроваджуватись і електронні ( цифрові карти ). Їх, на відміну від паперових, можна
регулярно оновлювати у відповідності до нових даних. Карти можуть давати інформацію не лише
про земну поверхню, але і часто містять додаткову довідникову інформацію.
     Наприклад, карти систем Яндекс, Google та ін. Такі карти створюються за допомогою відповідних комп’ютерних програм. У такому випадку картографи працюють разом з програмістами. На основі електронних карт працюють навігаційні системи («Глонасс», «Магеллан», GPS).

 

       Великим досягненням світової картографії є об'ємне цифрове картографування (3D формат), коли на екрані монітору створюється трьохмірне зображення ділянки земної поверхні.

       Зараз дуже популярні інтерактивні карти, які дозволяють в онлайн-режимі спостерігати за розвитком ситуації в тому чи іншому місці в режимі реального часу. Велике майбутнє у морської картографії, адже дно Світового океану закартографоване дуже приблизно.

 

 

      Окрім земної та морської картографії існує картографія космічна, котра вже сьогодні описує поверхні  Марса, Місяця, Венери, а в перспективі – і інших планет. Найбільш сучасні карти можуть бути представлені в 4D форматі, коли четвертим виміром є час (такі карти можна моментально змінювати в режимі реального часу).

     Разом з креативними цифровими картами не втратили свого значення і паперові карти. Найбільш якісні паперові карти та атласи випускають в Україні, Росії, Франції.

 

         Наш заклад - єдиний в Україні, який готує фахівців техніків-картографів.

         Картографія - це актуально, креативно і цікаво!

 

     Місце роботи після закінченняя коледжу

     

    Перш за все, це виробничі структури, де створюються і тиражуються традиційні карти та атласи. Також люди картографічних спеціальностей працюють в академічних інститутах. В послугах картографів потребують засоби масової інформації. У видавництвах, що займаються шкільною літературою і енциклопедіями, картографи виконують роль консультантів та редакторів. Картографи можуть працювати і в ІТ-компаніях, що створюють і проваджують картографічний софт (карти на CD \ DVD).

 

 

     Особисті якості фахівця

  • Спостережливість 
  • Креативність
  • Відповідальність

     Випускними мають можливість продовжити навчання в нашому навчальному закладі та у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації:

  • Націоналний авіаційний університет;
  • Київський національний університет будівництва і архітектури;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.