ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

       06 жовтня 2022 року спільно з лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України в коледжі був проведений Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: теорія, методика, практика».

Image

       Відкрила захід Ольга Вікторівна Михайленко, в.о. директора ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету»,  яка у вітальному слові наголосила на тому, що у нинішні нелегкі часи педагогічні працівники коледжу продовжують наполегливо працювати над удосконаленням навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних програм підготовки фахівців, а спільний пошук шляхів вдосконалення освітнього процесу в закладах освіти сприятиме покращенню якості підготовки фахівців.

       З вітальною промовою до учасників заходу звернулася Марія  Теодозіївна Теловата, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, заступник директора  з наукової  роботи  Інституту професійної освіти НАПН України, яка  зазначила, що в умовах сьогоденних освітніх викликів та реформування фахової перед вищої  освіти проблематика круглого столу є досить актуальною та необхідною для обговорення. 

       Модератором круглого столу виступив Олександр Юрійович Ямковий кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виробничої роботи ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету»,  який у вітальному слові зазначив, що такі спільні заходи сприятимуть  підвищенню  рівня педагогічної майстерності як викладачів коледжу так і науково-педагогічних працівників.

       У роботі круглого столу взяли участь науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники вітчизняних закладів вищої та фахової передвищої освіти нашої країни та педагогічні працівники Комунального державного казенного підприємства «Вищий коледж геодезії і картографії» управління освіти східно-казахстанської області (м. Сімей, Республіка Казахстан) в онлайн-режимі, які заслухали доповіді:

       Оксани Вікторівни Лапи, кандидата педагогічних наук, завідувача лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах ІПО НАПН України, яка окреслила сучасні виклики до якості професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.

       Каниша Максутовича Тулєуова,  директора Комунального державного казенного підприємства «Вищий коледж геодезії і картографії» управління освіти східно-казахстанської області (м. Сімей, Республіка Казахстан), який ознайомив присутніх з особливостями підготовки фахівців топографо-геодезичної галузі в КДКП «Вищий коледж геодезії і картографії» в контексті сучасних вимог роботодавців.

       Петра Григоровича Лузана, доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника Інституту професійної освіти НАПН України, який у своїй доповіді порушив питання розитку фахової перед вищої освіти, акцентувавши увагу на можливостях закладів фахової передвищої освіти обирати власну траєкторію розвитку, відкривати нові спеціальності відповідно до ринкових вимог, творчо застосовувати інноваційні технології  для забезпечення якості професійної освіти.

       Якова Юхимовича Білоконя, кандидата технічних наук, доцента, завідувача лабораторії транспортних технологій  ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету», який у своїй доповіді розповів про урізноманітнення змісту тестових завдань, як спосіб підвищення рівня якості оцінювання  підготовки студентів.

       Олександра Анатолійовича Дьоміна, доктора педагогічних наук, доцента кафедри транспортних технологій  та засобів у АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, який у своїй доповіді на прикладі підготовки бакалаврів із агроінженерії розкрив сучасну практику контролю якості формування професійної компетентності здобувачів освіти.


       Учасники активно ділилися власним досвідом щодо оцінювання якості результатів навчання у їхніх закладах освіти, обговорювали різноманітні проблемні питання і висловили побажання проводити такі заходи якомога частіше.