Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Після закінчення коледжу ви можете продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» в одному із наступних навчальних закладів згідно напрямку підготовки:

Спеціальність
«Діловодство»

 • аціональний авіаційний університет
 • Київський Національний університет культури і мистецтв
 • Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв
 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

Спеціальність
«Фінанси і кредит»

 • Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ
 • Національний авіаційний університет
 • Київський Національний економічний університет
 • Київський Національний торговельно-економічний університет
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту

Спеціальність
«Землевпорядкування»

 • Національний авіаційний університет
 • Київський Національний університет будівництва і архітектури
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Університет новітніх технологій


Спеціальність
«Організація виробництва»

 • Національний авіаційний університет
 • Київський національний економічний університет
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту

Спеціальність
«Картографічні роботи»

 • Національний авіаційний університет
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Університет новітніх технологій


Спеціальність
«Організація перевезень і управління на автотранспорті»

 • Національний авіаційний університет
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національний транспортний університет

Спеціальність
«Геодезичні роботи і експлуатація геодезичного обладнання»

 • Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ
 • Національний авіаційний університет
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Університет новітніх технологій

Спеціальність
«Розробка програмного забезпечення»

 • Національний авіаційний університет
 • Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” 
 • Університет новітніх технологій