Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету
<center>Ковтун Наталія Володимирівна </center>
Ковтун Наталія Володимирівна
Завідувач відділенням №2
Місце знаходження: І корпус, 41 кабінет
Секретар відділення: Шмалько Ілона Артурівна.

Графік роботи:
Понеділок-четвер: 8:00-17:00
П’ятниця: 8:00-15:45
Обідня перерва: 12:00-12:45

Телефон/Факс: (044) 500-91-50

Головне завдання роботи відділення є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із залученням їх до виробничого процесу, а також формування у студентів схильностей до науково-технічного пошуку, раціоналізаторства, здатності критично оцінювати результати своєї діяльності.

Сьогодні на відділенні №2 навчається 320 студентів.

Для ефективної підготовки фахівців на відділенні впроваджуються передові інноваційні технології навчання, створюються умови для набуття студентами практичних умінь та навичок. Матеріально-технічна база коледжу постійно змінюється відповідно до сучасних вимог, поповнюється новим комп'ютерним обладнанням та матеріалами, які використовуються в навчальному процесі.

Навчальний процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив викладачів коледжу, серед яких кандидати технічних наук, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії.

Сьогодні фахівці, які здобувають освіту на відділенні №2, є найбільш популярними на ринку праці серед інших та мають високу оплату своєї праці.

Спеціальності відділення є перспективними і попит на них у майбутньому буде тільки зростати

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:

Освітньо-кваліфікаційних рівень

Спеціальність

Термін навчання

Денна форма навчання

"Молодший спеціаліст"

275 Транспортні технології (спеціалізація «Організація перевезень і управління на автотранспорті»)
кваліфікація – технік-технолог (механіка)

На базі 9 класів - 3 роки 10 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки
10 місяців.

121 Інженерія програмного забезпечення (спеціалізація «Розробка програмного забезпечення»)
кваліфікація – технік-програміст

 На базі 9 класів - 3 роки 10 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки
10 місяців.