ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання:

№ з/п

Спеціальність

Спеціалізація

Перший предмет

Другий предмет

Мінімальний бал сертифіката ЗНО

1

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

Українська мова та література

Історія України або математика

100

2

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Українська мова та література

Математика або фізика

100

3

Менеджмент

Організація виробництва

Українська мова та література

Історія України або математика

100

4

Інженерія програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення

Українська мова та література

Математика або фізика

100

5

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті

Українська мова та література

Математика або фізика

100

6

Геодезія та землеустрій

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Українська мова та література

Математика або фізика

100

Землевпорядкування

Українська мова та література

Математика або географія

100

Картографічні роботи

Українська мова та література

Математика або географія

100