ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ПЕРЕЛІК СЕРТИФІКАТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету» для здобуття освітньо-професійного ступеня «фахового молодшого бакалавра», зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з таких конкурсних предметів:№ з/п

Спеціальність

Спеціалізація

Перший предмет

Другий предмет

Мінімальний бал сертифіката ЗНО

1

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Діловодство

Українська мова

Історія України або математика

100

2

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Українська мова

Математика або фізика

100

3

Менеджмент

Організація виробництва

Українська мова

Історія України або математика

100

4

Інженерія програмного забезпечення

Розробка програмного забезпечення

Українська мова

Математика або фізика

100

5

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті

Українська мова

Математика або фізика

100

6

Геодезія та землеустрій

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

Українська мова

Математика або фізика

100

Землевпорядкування

Українська мова

Математика або географія

100

Картографічні роботи

Українська мова

Математика або географія

100