ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»
Image

Ямковий Олександр Юрійович

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ» (наказ №  121/од «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в коледжі» від 28.12.2020 року)

 

Телефон: 095-811-73-43

Е-mail: yamkovyi.oleksandr@kitz.nau.edu.ua

  1. Наказ №121/од «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в коледжі» від 28.12.2020 року
  2. Закон України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 р. № 1700-VII
  3. Типовое положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агенства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21
  4. Проєкт «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету»(до обговорення)

Пропозиції до проєкту Положення надсилати на електронну адресу:

yamkovyi.oleksandr@kitz.nau.edu.ua

  1. План роботи щодо запобігання та виявлення корупції у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету» на 2021–2022 н.р.
  2. Повідомлення про корупцію. 

У коледжі функціонують наступні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»:

  • на електронну адресу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Ямкового О.Ю:  yamkovyi.oleksandr@kitz.nau.edu.ua
  • у письмовому вигляді через уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції;
  • засобами телефонного зв’язку (044) 500-10-59 («телефон довіри»);
  • іншими засобами поштового зв’язку.

Всі повідомлення розглядаються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету» в порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції».