Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.

Правила призначення стипендій студентам

Правила призначення стипендій студентам Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

Детальніше...

Документи, які визначають правила призначення стипендії студентам КІТЗ НАУ

Документи, які визначають правила призначення стипендії студентам КІТЗ НАУ:

- «Порядок призначення і виплати стипендій» затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 12 липня 2004 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня

2016 р. №1050);

Детальніше...

Реєстрація на призначення академічної стипендії студентам по відділеннях

РЕЄСТР

на призначення академічної стипендії студентам

Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

відділення №1 відділення №2 відділення №3 відділення №4  2017-2018 н.р.

Детальніше...

Список рекомендованих до зарахування на бюджет

Список рекомендованих до зарахування на бюджет

Детальніше...

Список студентів Відділення №1

Список

студентів  Відділення №1

з визначеним рейтингом за підсумками семестрового контролю

у 1-2-3-4 семестрі 2017-2018 н.р.

Детальніше...

Список студентів відділення №2

СПИСОК

студентів  відділення №2

з визначеним рейтингом на підставі конкурсного балу, здобутого під час

вступу до коледжу

у 1-2-3-4 семестрі 2017-2018 н.р.

Детальніше...

Список студентів відділення №4

Список

студентів  Відділення №4

з визначеним рейтингом за підсумками семестрового контролю

у 1-2-3-4 семестрі 2017-2018 н.р.

Детальніше...

Список студентів Відділення № 3

Список

студентів  Відділення №3

з визначеним рейтингом за підсумками семестрового контролю

у 1-2-3-4 семестрі 2017-2018 н.р.

Детальніше...