Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Список студентів Відділення № 3

 

Рейтинг

студентів Відділення №3

з визначеним рейтингом за підсумками вступних випробувань

 

Студентів 1 курсу

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

з/п

Академічна група

Прізвище,ім’я по батькові

R

 
 

1

Ф-10

Фарбей Ольга Євгеніївна

29,9

 

2

Ф-10

Грицай Марина Сергіївна

26,8

 

3

Ф-10

Корченко Валентина Сергіївна

26,1

 

4

Ф-10

Руденко Тетяна Віталіївна

26,1

 

5

Ф-10

Береза Антон Анатолійович

25,3

 

6

Ф-10

Дібров Альона Олегівна

24,8

 

7

Ф-10

Литвин Микола Русланович

24,8

 

8

Ф-10

Бунєєва Валерія Володимирівна

23,4

 

9

Ф-10

Концева Наталія Юріївна

22,2

 

10

Ф-10

Павленко Максим Олександрович

21,7

 

11

Ф-10

Мищенко Аміна Сергіївна

21,4

 

12

Ф-10

Василенко Мирослава Леонідівна

21,0

 

13

Ф-10

Костюк Максим Миколайович

21,0

 

14

Ф-10

Солодка Анна Олександрівна

20,6

 

15

Ф-10

Швець Ірина Сергіївна

20,6

 

16

Ф-10

Олефіренко Микола Володимирович

20,5

 

17

Ф-10

Михалевич Владислав Васильович

19,2

 

18

Ф-10

Арабі Сінан

17,7

 

Завідувач Відділення №3                                                                                       Г.Канова

 

Студентів 1 курсу

спеціальності 073 «Менеджмент»

з/п

Академічна група

Прізвище,ім’я по батькові

R

 
 

1

ОВ-12

Ляш Любов Миколаївна

26,8

 

2

ОВ-12

Поліщук Андрій Леонідович

26,4

 

3

ОВ-12

Фалєєва Олександра Алімівна

25,7

 

4

ОВ-12

Ваврінчук Катерина Сергіївна

24,9

 

5

ОВ-12

Журко Анна Дмитрівна

21,2

 

6

ОВ-12

Рідзель Софія Леонідівна

21,2

 

7

ОВ-12

Козлюк Андрій Вікторович

20,4

 

8

ОВ-12

Яворська Вікторія Володимирівна

20,1

 

9

ОВ-12

Бабенко Тетяна Русланівна

20

 

10

ОВ-12

Кононенко Наталія Сергіївна

19,6

 

11

ОВ-12

Чернявська Ярослава Денисівна

19,2

 

12

ОВ-12

Демидченко Даніїл Дмитрович

18,0

 

13

ОВ-12

Фесечко Владислав Сергійович

17,6

 

14

ОВ-12

Журавель Анастасія Вікторівна

17,5

 

15

ОВ-12

Ташук Андрій Сергійович

17,5

 

16

ОВ-12

Кирпач Віталій Вікторович

17,0

 

17

ОВ-12

Семенченко Богдан Валентинович

17,0

 

18

ОВ-12

Бичек Володимир Олександрович

16,9

 

19

ОВ-12

Горбач Ілля Олександрович

16,9

 

20

ОВ-12

Довгаль Андрій Едуардович

16,7

 

21

ОВ-12

Демченко Віталій Олександрович

16,4

 

22

ОВ-12

Чернецька Владислава Олександрівна

16,2

 

23

ОВ-12

Ханенко Олександр Вікторович

16,1

 

24

ОВ-12

Нужненко Євгеній Юрійович

15,5

 

25

ОВ-12

Остапчук Богдан Ростиславович

15,2

 

Завідувач Відділення №3                                                                                       Г.Канова