Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Список студентів відділення №4

 

СПИСОК

студентів відділення №4

з визначеним рейтингом за підсумками вступної компанії

у 2017-2018 н. р.

 

Студенти 1 курсу спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації «Організація перевезень і управління на автотранспорті»

№ з/п

Ак. група

ПІБ

Рейтинг

Примітка

 

 
 

1

ОП-17

Багаєв Артем Таймурасович

29,50

 

 

2

ОП-17

Власенко Любов Дмитрівна

27,90

 

 

3

ОП-17

Лютіков Олександр Олександрович

27,60

 

 

4

ОП-17

Романов Владислав Олегович

26,50

 

 

5

ОП-17

Кореневич Володимир Сергійович

26,40

 

 

6

ОП-17

Гапич Володимир Іванович

25,50

 

 

7

ОП-17

Курчицький Владислав Андрійович

25,10

 

 

8

ОП-17

Рудь Владислав В'ячеславович

24,60

 

 

9

ОП-17

Рибачук Артем Олександрович

24,50

 

 

10

ОП-17

Гаєвський Максим Русланович

24,10

 

 

11

ОП-17

Мареняк Михайло Олександрович

23,80

 

 

12

ОП-17

Черкавський Євгеній Валентинович

23,60

 

 

13

ОП-17

Завалінський Данило Анатолійович

23,30

 

 

14

ОП-17

Петренко Ілля Романович

22,70

 

 

15

ОП-17

Ніколаєнко Микита Сергійович

22,50

 

 

16

ОП-17

Брикса Андрій Ігорович

22,40

 

 

17

ОП-17

Баштанний Костянтин Олександрович

21,55

 

 

18

ОП-17

Житкевич Андрій Володимирович

19,60

 

 

19

ОП-17

Воробйов Андрій Андрійович

19,20

 

 

20

ОП-17

Онисько Антон Андрійович

19,10

інвалід

 

21

ОП-17

Щербінін Дмитро Олександрович

19,00

 

 

22

ОП-17

Малишев Микола Едуардович

18,80

 

 

23

ОП-17

Гульченко Євгеній Леонідович

18,70

 

 

24

ОП-17

Богатир Ігор Олегович

18,00

 

 

25

ОП-17

Бичик Владислав Валерійович

17,45

 

 

Завідувач відділення                                                                                              Н.Ковтун

 

Студенти 1 курсу спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» спеціалізації «Розробка програмного забезпечення»

№ з/п

Ак. група

ПІБ

Рейтинг

Примітка

 

1

РПЗ-18

Бистріцький Артем Ігорович

29,90

 

2

РПЗ-18

Оскілко Юлія Михайлівна

28,00

 

3

РПЗ-18

Шкуренко Андрій Сергійович

27,80

 

4

РПЗ-18

Гончар Олександр Миколайович

27,60

 

5

РПЗ-18

Набок Олесь Володимирович

27,10

інвалід

6

РПЗ-18

Зозуля Богдан Володимирович

26,70

 

7

РПЗ-18

Онисько Артем Васильович

26,70

 

8

РПЗ-18

Черкашина Катерина Димитрівна

26,60

 

9

РПЗ-18

Бузун Олександр Геннадійович

26,50

 

10

РПЗ-18

Халілов Ібрагім Мехді огли

26,50

 

11

РПЗ-18

Каціон Богдан Миколайович

26,30

 

12

РПЗ-18

Жорняк Артур Олегович

26,10

 

13

РПЗ-18

Шатров Владислав Олександрович

26,00

 

14

РПЗ-18

Кімлач Вячеслав Віталійович

25,80

інвалід

15

РПЗ-18

Іванкевич Олександр Ігорович

25,50

 

16

РПЗ-18

Саулюнас Сергій Андрійович

25,10

 

17

РПЗ-18

Петрина Євгеній Євгенійович

24,80

 

18

РПЗ-18

Шпак Софія Миколаївна

24,80

 

19

РПЗ-18

Сухоручкіна Дар'я Володимирівна

24,60

 

20

РПЗ-18

Коваленко Валентина Олексіївна

24,10

 

21

РПЗ-18

Швець Роман Олексійович

24,00

 

22

РПЗ-18

Бабіченко Анастасія Андріївна

23,90

 

23

РПЗ-18

Євтушенко Віктор Ігорович

23,90

 

24

РПЗ-18

Ситник Олександр Олександрович

23,50

 

25

РПЗ-18

Шпак Віктор Валентинович

22,00

 

Завідувач відділення                                                                                              Н.Ковтун