Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Список студентів Відділення №1

 

Список

студентів  Відділення №1

з визначеним рейтингом на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до коледжу

у    1   семестрі 2017-2018 н.р.

 

Студентів  1 курсу

Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

спеціалізації

 «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання »

 

№з/п

Група

Прізвище, ім’я, по батькові

Конкурсний бал

Примітки

1

ГР-12

Коптійчук Вадим Романович

25,6

 

2

ГР-11

Кукла Андрій Віталійович

24,6

 

3

ГР-12

Бондарук Максим Олександрович

21,5

 

4

ГР-11

Щока Микола Олександрович

20,8

 

5

ГР-12

Левківський Владислав Ярославович

20,4

 

6

ГР-11

Коркач Богдан Васильович

20,3

 

7

ГР-11

Флячук Андрій Васильович

19,3

 

8

ГР-11

Вдовиченко Віталій Михайлович

19,1

 

9

ГР-11

Прокопчук Олег Олександрович

18,2

 

10

ГР-11

Старенька Валерія Віталіївна

18,1

 

11

ГР-11

Родина Денис Володимирович

17,9

 

12

ГР-12

Розвадовський Микола Григорович

17,9

 

13

ГР-11

Бондаревський Владислав Дмитрович

17,7

 

14

ГР-11

Вовченко-Вільчинський Олександр Олександрович

17,6

 

15

ГР-12

Гроха Олексій Олександрович

17,6

 

16

ГР-11

Аврамчук Артем Русланович

16,8

 

17

ГР-11

Архипенко Максим Олександрович

16,7

 

18

ГР-11

Бобко Владислава Олексіївна

16,7

 

19

ГР-11

Охота Дмитро Леонідович

16,7

 

20

ГР-12

Левицький Руслан Олександрович

16,3

 

21

ГР-11

Білоус Іван Дмитрович

16,2

 

22

ГР-11

Лісовський Ілля Володимирович

16,2

 

23

ГР-12

Головієнко Андрій Сергійович

15,9

 

24

ГР-11

Шатило Антон Ігорович

15,6

 

25

ГР-12

Марченко Максим Миколайович

15,6

 

26

ГР-12

Юрчик Ярослав Олександрович

15,6

 

27

ГР-11

Назаренко Олексій Миколайович

15,0

 

28

ГР-12

Буславський Дмитро Віталійович

15,0

 

29

ГР-12

Івженко Максим Володимирович

14,5

 

30

ГР-12

Матковський Дмитро Вікторович

13,4

 

31

ГР-12

Туржанський Богдан Васильович

13,2

 

32

ГР-12

Титаренко Катерина Сергіївна

12,4

 

Завідувач Відділення №1                                                              Г. Костенко 

Студентів  1 курсу

Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

спеціалізації

 «Картографічні роботи »

№з/п

Група

Прізвище, ім’я, по батькові

Конкурсний бал

Примітки

 

1

ГР-11

Тихончук Ян Олексійович

26,6

 

2

ГР-11

Козлюк Анна Федорівна

26

 

3

ГР-12

Пугач Анастасія Анатоліївна

24,4

 

4

ГР-12

Полежака Богдан Олександрович

19,6

 

5

ГР-12

Тихий Роман Олександрович

19,6

 

6

ГР-11

Петченко Олександра Максимівна

19,5

 

7

ГР-11

Чебанюк Артур Олександрович

16,6

 

8

ГР-12

Малько Тимофій Ярославович

16,3

 

9

ГР-12

Перевишко Олександр Володимирович

16,2

 

10

ГР-12

Євдокименко Єгор Андрійович

15,8

 

Завідувач Відділення №1                                                              Г. Костенко