Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.

Список студентів Відділення №1

 

Список

студентів  Відділення №1

з визначеним рейтингом на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до коледжу

у    1   семестрі 2017-2018 н.р.

 

Студентів  1 курсу

Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

спеціалізації

 «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання »

 

№з/п

Група

Прізвище, ім’я, по батькові

Конкурсний бал

Примітки

1

ГР-12

Коптійчук Вадим Романович

25,6

 

2

ГР-11

Кукла Андрій Віталійович

24,6

 

3

ГР-12

Бондарук Максим Олександрович

21,5

 

4

ГР-11

Щока Микола Олександрович

20,8

 

5

ГР-12

Левківський Владислав Ярославович

20,4

 

6

ГР-11

Коркач Богдан Васильович

20,3

 

7

ГР-11

Флячук Андрій Васильович

19,3

 

8

ГР-11

Вдовиченко Віталій Михайлович

19,1

 

9

ГР-11

Прокопчук Олег Олександрович

18,2

 

10

ГР-11

Старенька Валерія Віталіївна

18,1

 

11

ГР-11

Родина Денис Володимирович

17,9

 

12

ГР-12

Розвадовський Микола Григорович

17,9

 

13

ГР-11

Бондаревський Владислав Дмитрович

17,7

 

14

ГР-11

Вовченко-Вільчинський Олександр Олександрович

17,6

 

15

ГР-12

Гроха Олексій Олександрович

17,6

 

16

ГР-11

Аврамчук Артем Русланович

16,8

 

17

ГР-11

Архипенко Максим Олександрович

16,7

 

18

ГР-11

Бобко Владислава Олексіївна

16,7

 

19

ГР-11

Охота Дмитро Леонідович

16,7

 

20

ГР-12

Левицький Руслан Олександрович

16,3

 

21

ГР-11

Білоус Іван Дмитрович

16,2

 

22

ГР-11

Лісовський Ілля Володимирович

16,2

 

23

ГР-12

Головієнко Андрій Сергійович

15,9

 

24

ГР-11

Шатило Антон Ігорович

15,6

 

25

ГР-12

Марченко Максим Миколайович

15,6

 

26

ГР-12

Юрчик Ярослав Олександрович

15,6

 

27

ГР-11

Назаренко Олексій Миколайович

15,0

 

28

ГР-12

Буславський Дмитро Віталійович

15,0

 

29

ГР-12

Івженко Максим Володимирович

14,5

 

30

ГР-12

Матковський Дмитро Вікторович

13,4

 

31

ГР-12

Туржанський Богдан Васильович

13,2

 

32

ГР-12

Титаренко Катерина Сергіївна

12,4

 

Завідувач Відділення №1                                                              Г. Костенко 

Студентів  1 курсу

Спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

спеціалізації

 «Картографічні роботи »

№з/п

Група

Прізвище, ім’я, по батькові

Конкурсний бал

Примітки

 

1

ГР-11

Тихончук Ян Олексійович

26,6

 

2

ГР-11

Козлюк Анна Федорівна

26

 

3

ГР-12

Пугач Анастасія Анатоліївна

24,4

 

4

ГР-12

Полежака Богдан Олександрович

19,6

 

5

ГР-12

Тихий Роман Олександрович

19,6

 

6

ГР-11

Петченко Олександра Максимівна

19,5

 

7

ГР-11

Чебанюк Артур Олександрович

16,6

 

8

ГР-12

Малько Тимофій Ярославович

16,3

 

9

ГР-12

Перевишко Олександр Володимирович

16,2

 

10

ГР-12

Євдокименко Єгор Андрійович

15,8

 

Завідувач Відділення №1                                                              Г. Костенко