Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.

Список рекомендованих до зарахування на бюджет

Спеціалізація «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»

Прохідний бал 20,4

П.І. Б.

Сума балів

Пільги

1

Нужненко Євгеній Юрійович

15,5

позбавлений батьківського піклуваня

2

Остапчук Богдан Ростиславович

15,2

дитина-інвалід; дитина позбалена батьківського піклування

3

Фарбей Ольга Євгеніївна

29,9

 

4

Шкуренко Андрій Сергійович

27,8

 

5

Лютіков Олександр Олександрович

27,6

 

6

Ткачева Анастасія Андріївна

27,5

 

7

Дибка Олег Валентинович

27

 

8

Чернієнко Марія Данилівна

26,8

 

9

Солоніна Олександр Сергійович

26,6

 

10

Тихончук Ян Олексійович

26,6

 

11

Каціон Богдан Миколайович

26,3

 

12

Жорняк Артур Олегович

26,1

 

13

Носіков Владислав Святославович

26

 

14

Качуренко Сергій Олександрович

25,6

 

15

Коптійчук Вадим Романович

25,6

 

16

Терещенко Дмітрій Олександрович

24,9

 

17

Яланський Антон Віталійович

24,8

 

18

Кукла Андрій Віталійович

24,6

 

19

Євтушенко Віктор Ігорович

24,4

 

20

Прилипенко Даниїл Русланович

23,9

 

21

Мареняк Михайло Олександрович

23,8

 

22

Мазур Кирило Олексійович

23,7

 

23

Пономаренко Аліна Михайлівна

23,5

 

24

Завалінський Данило Анатолійович

23,3

 

25

Шаповал Олександр Анатолійович

22,9

 

26

Василенко Іван Геннадійович

22,8

 

27

Саух Денис Вікторович

22,4

 

28

Брикса Андрій Ігорович

22,4

 

29

Дяченко Анна Юріївна

22,1

 

30

Баштанний Костянтин Олександрович

21,55

 

31

Бондарук Максим Олександрович

21,5

 

32

Єрган Владислав Юрійович

21,4

 

33

М'ясоєдова Карина Віталіївна

21,2

 

34

Костюк Максим Миколайович

21

 

35

Федчишин Артем Сергійович

21

 

36

Щока Микола Олександрович

20,8

 

37

Солдатов Максим Дмитрович

20,4