Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.

Бібліотека

Бібліотека коледжу

   Бібліотека коледжу є структурним підрозділом навчального закладу і виконує роль інформаційного, культурного, освітнього центру з упорядкованим зібранням документів.

   Основними напрямками бібліотечної роботи є формування документально-інформаційних ресурсів, бібліотечне обслуговування та участь у виховному процесі.

   На даний час фонд бібліотеки складає понад 45тис. примірників видань в книжковому форматі. Це - художня, загально-освітня, технічна, економічна та спеціальна література за напрямками, відповідно до потреб навчального закладу.

   Широкий та різноманітний обсяг інформації з багатьох галузей знань дає можливість для написання будь-якої навчальної або наукової праці (реферат, курсова, диплом, стаття, ін..). Зорієнтуватися в довідково-пошуковому апараті (ДПА) бібліотеки, що включає традиційні варіанти каталогів на карткових носіях, - систематичний і алфавітний, підібрати потрібну інформацію, Вам допоможуть працівники бібліотеки:

Сиротенко Світлана Альфредівна - завідувач бібліотеки та

Броцька Валентина Федорівна - бібліотекар.

 

До послуг користувачів - "Абонемент", кабінет №32 та Читальна зала, комп'ютеризована з підключенням до мережі "Інтернет", кабінет №31.

 

Бібліотека працює:

Понеділок - Четвер | з 8:00 до 17:00

П'ятниця | з 8:00 до 15:45

Обідня перерва | з 12:00 до 12:45

 

Чекаємо на Вас!