Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.

Бібліотека

Бібліотека коледжу

   Бібліотека коледжу є структурним підрозділом навчального закладу і виконує роль інформаційного, культурного, освітнього центру з упорядкованим зібранням документів.

   Основними напрямками бібліотечної роботи є формування документально-інформаційних ресурсів, бібліотечне обслуговування та участь у виховному процесі.

   На даний час фонд бібліотеки складає понад 45тис. примірників видань в книжковому форматі. Це - художня, загально-освітня, технічна, економічна та спеціальна література за напрямками, відповідно до потреб навчального закладу.

   Широкий та різноманітний обсяг інформації з багатьох галузей знань дає можливість для написання будь-якої навчальної або наукової праці (реферат, курсова, диплом, стаття, ін..). Зорієнтуватися в довідково-пошуковому апараті (ДПА) бібліотеки, що включає традиційні варіанти каталогів на карткових носіях, - систематичний і алфавітний, підібрати потрібну інформацію, Вам допоможуть працівники бібліотеки:

Сиротенко Світлана Альфредівна - завідувач бібліотеки та

Броцька Валентина Федорівна - бібліотекар.

 

До послуг користувачів - "Абонемент", кабінет №32 та Читальна зала, комп'ютеризована з підключенням до мережі "Інтернет", кабінет №31.

 

Бібліотека працює:

Понеділок - Четвер | з 8:00 до 17:00

П'ятниця | з 8:00 до 15:45

Обідня перерва | з 12:00 до 12:45

 

Чекаємо на Вас!