Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.

Бухгалтерія

 

 

 

Колектив бухгалтерії коледжу складається з шести осіб на чолі з головним бухгалтером Гавриловою Ольгою Валентинівною- працює з грудня 2010 року. 

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 400-73-79

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Електронна пошта:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота бухгалтерської служби поділена на дільниці, де кожний бухгалтер відповідає за коло своїх обов’язків:

Заступник головного бухгалтера – Бородавко Яна Миколаївна. 

 • відповідає за рух грошовий коштів, що знаходяться на поточних рахунках в казначействі;
 • подає в банківські установи документи для перерахування коштів;
 • систематизує надходження доходів коледжу;
 • бере участь у проведенні інвентаризації коштів та зобов'язань;

Бухгалтер по розрахунках із студентами – Борисенко Наталія Василівна. 

 • веде облік, нарахування і контроль за правильністю розрахунків по стипендії;
 • своєчасно нараховує стипендію відповідно до наказів директора;
 • веде облік студентів-сиріт, студентів з малозабезпечених сімей, студентів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інших пільгових категорій. Щомісячно, враховуючи вартість продуктового набору в Київській області, нараховує компенсацію вартості харчування дітям-сиротам;
 • веде облік та здійснює нарахування плати за навчання.

Бухгалтер з обліку заробітної плати – Невмержицька Тетяна Володимирівна. 

 • веде облік, нарахування і контроль за правильністю розрахунків по заробітній платі та іншим виплатам працівникам коледжу;
 • своєчасно нараховує заробітну плату відповідно до штатного розпису;
 • проводить нарахування і утримання податків з заробітної плати, аліментів та інших утримань з заробітної плати;
 • здійснює розрахунок лікарняних відповідно до протоколу комісії з соціального страхування та формує реєстр-заявку в ФCC з ТВП;
 • здійснює щомісячний розрахунок компенсацій постраждалим від аварії на ЧАЕС;

Бухгалтер по розрахунках  з орендарями та проживання в гуртожитку – Богдан Катерина Вікторівна. 

 • веде облік та здійснює нарахування плати за проживання в гуртожитку;
 • веде облік договорів оренди рухомого та нерухомого майна коледжу, здійснює нарахування орендної плати, експлуатаційних витрат; щомісячно оформляє та надає орендарям розрахункові документи;
 • складає бухгалтерську та податкову звітність, що стосується розрахунків з орендарями та за проживання в гуртожитку;

Бухгалтер по розрахунках із дебіторами і кредиторами - Циганенко Наталія Володимирівна. 

 • веде облік розрахунків з підзвітними особами;
 • веде аналітичний облік, здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі про розрахунки з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;
 • перевіряє документи на оплату за матеріальні, комунальні та інші послуги.

Бухгалтер з обліку матеріалів – Кравчук Олена Миколаївна. 

 • веде облік необоротних активів, запасів, матеріалів;
 • здійснює оприбуткування та списання матеріалів;
 • організовує та контролює проведення інвентаризації необоротних активів, коштів і зобов'язань в коледжі, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів коледжу.