Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.

Бухгалтерія

 

 

 

Колектив бухгалтерії коледжу складається з шести осіб на чолі з головним бухгалтером Гавриловою Ольгою Валентинівною- працює з грудня 2010 року. 

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 400-73-79

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Електронна пошта:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робота бухгалтерської служби поділена на дільниці, де кожний бухгалтер відповідає за коло своїх обов’язків:

Заступник головного бухгалтера – Бородавко Яна Миколаївна. 

 • відповідає за рух грошовий коштів, що знаходяться на поточних рахунках в казначействі;
 • подає в банківські установи документи для перерахування коштів;
 • систематизує надходження доходів коледжу;
 • бере участь у проведенні інвентаризації коштів та зобов'язань;

Бухгалтер по розрахунках із студентами – Борисенко Наталія Василівна. 

 • веде облік, нарахування і контроль за правильністю розрахунків по стипендії;
 • своєчасно нараховує стипендію відповідно до наказів директора;
 • веде облік студентів-сиріт, студентів з малозабезпечених сімей, студентів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інших пільгових категорій. Щомісячно, враховуючи вартість продуктового набору в Київській області, нараховує компенсацію вартості харчування дітям-сиротам;
 • веде облік та здійснює нарахування плати за навчання.

Бухгалтер з обліку заробітної плати – Невмержицька Тетяна Володимирівна. 

 • веде облік, нарахування і контроль за правильністю розрахунків по заробітній платі та іншим виплатам працівникам коледжу;
 • своєчасно нараховує заробітну плату відповідно до штатного розпису;
 • проводить нарахування і утримання податків з заробітної плати, аліментів та інших утримань з заробітної плати;
 • здійснює розрахунок лікарняних відповідно до протоколу комісії з соціального страхування та формує реєстр-заявку в ФCC з ТВП;
 • здійснює щомісячний розрахунок компенсацій постраждалим від аварії на ЧАЕС;

Бухгалтер по розрахунках  з орендарями та проживання в гуртожитку – Богдан Катерина Вікторівна. 

 • веде облік та здійснює нарахування плати за проживання в гуртожитку;
 • веде облік договорів оренди рухомого та нерухомого майна коледжу, здійснює нарахування орендної плати, експлуатаційних витрат; щомісячно оформляє та надає орендарям розрахункові документи;
 • складає бухгалтерську та податкову звітність, що стосується розрахунків з орендарями та за проживання в гуртожитку;

Бухгалтер по розрахунках із дебіторами і кредиторами - Циганенко Наталія Володимирівна. 

 • веде облік розрахунків з підзвітними особами;
 • веде аналітичний облік, здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі про розрахунки з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;
 • перевіряє документи на оплату за матеріальні, комунальні та інші послуги.

Бухгалтер з обліку матеріалів – Кравчук Олена Миколаївна. 

 • веде облік необоротних активів, запасів, матеріалів;
 • здійснює оприбуткування та списання матеріалів;
 • організовує та контролює проведення інвентаризації необоротних активів, коштів і зобов'язань в коледжі, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів коледжу.