Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.

Відділення №2

 

Завідувач відділення №2 – Войтюк Людмила Іванівна

Місце знаходження ІІ корпус , 221 кабінет.

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 500-87-08

(044) 362-48-97

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Секретар відділення - Телюк Алла Олексіївна.

 

   Головне завдання відділення – це забезпечення умов, для підготовки високо кваліфікованих фахівців молодших спеціалістів: технік – землевпорядник та організатор діловодства, із достатнім рівнем загальноосвітньої соціально –економічної, природничо – наукової,  професійної та практичної підготовки, виховання високоморального, національно – патріотичного нового покоління, здатного прогресивно рухатись вперед, використовуючи новітні досягнення науки і техніки та самокритично відноситися до результатів своєї діяльності.

   Сьогодні на відділенні навчається - 260 студентів, які поступили до нас маючи базову (9 класів) або повну середню (11 класів) освіту.

Відділення №2 здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями:

Освітньо-кваліфікаційних рівень Спеціальність Термін навчання
Денна форма навчання
"Молодший спеціаліст"

5.08020101 «Землевпорядкування» кваліфікація – технік-землевпорядник

На базі 9 класів - 3 роки 7 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 7 місяців.

5.02010501 «Діловодство» кваліфікація – організатор діловодства

 На базі 9 класів - 3 роки.
На базі 11 класів - 2 роки.

За напрямком «Геодезія та землеустрій» у коледжі є можливість продовжити навчання і отримати вищий освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».