Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.

Відділення №3

 

Завідувач відділення №3 - Канова Галина Геннадіївна

Місце знаходження: І корпус,  каб. №11

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 500-28-27

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Секретар відділення: Абашина Анна Миколаївна

Здобуття студентами знань сутності економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, організаційних основ створення і функціонування сучасного виробництва, планування робіт, оволодіння методами розрахунку й обґрунтування інженерних та господарських рішень, досягнення найвищих результатів роботи.

Підготовка спеціалістів економічного профілю знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

 

Освітньо-кваліфікаційних рівень Спеціальність Термін навчання
Денна форма навчання
"Молодший спеціаліст"

5.03060101 «Організація виробництва»

На базі 9 класів - 3 роки 6 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 6 місяців.

5.03050801 «Фінанси і кредит»

 На базі 9 класів - 3 роки.
На базі 11 класів - 2 роки.
"Бакалавр"

6.030508  «Фінанси і кредит»

На базі 11 класів - 4 роки