Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.

Відділення №3

 

Завідувач відділення №3 - Канова Галина Геннадіївна

Місце знаходження: І корпус,  каб. №11

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 500-28-27

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Секретар відділення: Абашина Анна Миколаївна

Здобуття студентами знань сутності економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, організаційних основ створення і функціонування сучасного виробництва, планування робіт, оволодіння методами розрахунку й обґрунтування інженерних та господарських рішень, досягнення найвищих результатів роботи.

Підготовка спеціалістів економічного профілю знань з функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

 

Освітньо-кваліфікаційних рівень Спеціальність Термін навчання
Денна форма навчання
"Молодший спеціаліст"

5.03060101 «Організація виробництва»

На базі 9 класів - 3 роки 6 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки 6 місяців.

5.03050801 «Фінанси і кредит»

 На базі 9 класів - 3 роки.
На базі 11 класів - 2 роки.
"Бакалавр"

6.030508  «Фінанси і кредит»

На базі 11 класів - 4 роки