Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.

Відділення №4

Завідувач відділення №4 - Ковтун Наталія Володимирівна 

Місцезнаходження І корпус: , 41 кабінет.

Графік роботи:

Контакти:

Понеділок-четвер:

8:00-17:00

Телефон/Факс:

(044) 400-04-05

П’ятниця:

8:00-15:45

Обідня перерва:

12:00-12:45

Секретар відділення - Шмалько Ілона Артурівна.

Головне завдання роботи відділення є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із залученням їх до виробничого процесу, а також формування у студентів схильностей до науково-технічного пошуку, раціоналізаторства, здатності критично оцінювати результати своєї діяльності.

Сьогодні на відділенні навчається 361 студентів.

Для ефективної підготовки фахівців на відділенні впроваджуються передові інноваційні технології навчання, створюються умови для набуття студентами практичних умінь та навичок. До послуг студентів бібліотека, читальна зала, сучасний комп’ютерний центр, спортивна зала,  стадіон, буфет. Матеріально-технічна база коледжу постійно змінюється відповідно до сучасних вимог, поповнюється новим комп'ютерним обладнанням та матеріалами, які використовуються в навчальному процесі.

Студенти відділення – майбутні фахівці, відпрацьовують практичні навички на базі провідних сучасних підприємств різних галузей, з якими коледж підтримує партнерські стосунки.

Навчальний процес на відділенні забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив викладачів коледжу, серед яких кандидати технічних наук, викладачі-методисти, спеціалісти вищої категорії.

 

Освітньо-кваліфікаційних рівень Спеціальність Термін навчання
Денна форма навчання
"Молодший спеціаліст"

5.0700102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»
кваліфікація - технік-технолог (механіка)

На базі 9 класів - 3 роки 10 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки
10 місяців.

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
кваліфікація – технік-програміст

 На базі 9 класів - 3 роки 10 місяців.
На базі 11 класів - 2 роки
10 місяців.