Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування
Національного авіаційного університету

Землевпорядкування
За Законом України «Про землеустрій в Україні» всі підприємства мають розробити проекти землеустрою своєї території з урахуванням нових вимог Земельного кодексу та інших нормативних актів земельної реформи. Землевпорядкування - це система заходів по організації землі (території) як засобу виробництва.
Фінанси і кредит
Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу.
Організація виробництва
Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва.
Картографічні роботи
Картографія – це галузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення створення і практичне використання карт.
Розробка програмного забезпечення
Профіль діяльності програміста спрямовано на створення та обслуговування інформаційних управляючих систем, розробки та впровадження новітніх інформаційних технологій та професійного використання сучасного програмного забезпечення комп'ютерних систем в усіх галузях народного господарства України.
Організація перевезень
Технік-організатор перевезень працюватиме в автотранспортних підприємствах промисловості, будівництва, сільського господарства, торгівлі та сфери обслуговування різних форм власності на посадах оператора , таксувальника документів на, техніка з обліку.
Діловодство
Діловодство - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій в процесі здійснення управління підприємством.
Геодезія, картографія та землеустрій
Випускники коледжу, що отримали диплом молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0801 «Геодезія та землеустрій» мають змогу продовжити навчання в КІТЗ НАУ та здобути базову вищу освіту за вказаним напрямом підготовки.
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання
Геодезія - наука про визначення точних розмірів Землі, яка забезпечує математичну основу укладання всіх наступних карт.

Комісії профкому

 ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ КІТЗ НАУ

Комісія з питань соціально-правового захисту

Основні напрямки роботи комісії:

забезпечення соціального та правового захисту всіх категорій студентів;

здійснення контролю за наданням окремим категоріям студентів належних їм пільг та соціальних виплат;

ведення обліку соціально незахищених категорій студентів;

організація участі студентів у благодійних програмах та волонтерських рухах.

 

 

 

 Голова комісії: Совершенна Тетяна
Контактний тел. 050-205-05-73

 


Комісія спортивно-оздоровча

Основні напрямки роботи комісії:

організація та проведення спільно з комісією фізичного виховання спортивних змагань для студентів;

сприяння у створенні та організації роботи студентських спортивних секцій, залучення студентів до роботи в них;

здійснення взаємозв’язків з різними туристичними та спортивними закладами та організаціями;

організація та здійснення інших заходів щодо оздоровлення студентів (профілактика, пропаганда здорового способу життя тощо).

 

 Голова комісії: Марчук Олександр

Контактний тел. 098-002-57-12

 


Культурно – масова комісія

Основні напрямки роботи комісії:

організація та проведення культурно – масових заходів для студентів;

організація та проведення культурологічних, освітніх, розважальних заходів, урочистостей;

проведення інших заходів, що сприяють підвищенню культурно – освітнього рівня студентів;

підтримка зв’язків з організаціями, що займаються культурно–масовими заходами.

 

 

 

 

  Голова комісії: Кривченко Ярослава
Контактний тел. 093-25-65-338

 


Житлово-побутова комісія

Основні напрямки роботи комісії:

захист прав і інтересів студентів, що проживають в гуртожитку;

здійснення контролю за використанням житлового фонду гуртожитку;

здійснення контролю за дотриманням належних умов проживання в гуртожитку, за розподілом матеріальних цінностей між мешканцями гуртожитку.

 

 

 

 

 

  Голова комісії: Пелех Анна
Контактний тел. 093-856-75-32

 


Навчально-виховна комісія

Основні напрямки роботи комісії:

комісія створена і працює на базі профспілкового комітету в рамках студентського самоврядування, з метою оптимізації навчального процесу та підвищення абсолютних показників відвідуваності та успішності студентів, участі студентів в організації навчального процесу. Даною комісією проводиться щорічний конкурс «Кращий староста», заохочуються дисципліновані студенти та здійснюються заходи щодо підвищення мотивації студентів до активної життєвої позиції та високих досягнень в освітньому процесі.

 

 

 

 

  Голова комісії: Хапіліна Марія
Контактний тел. 093-597-64-87

 


 Голова комісії: Попов Михайло
Контактний тел. 093-945-49-13

 

Голова комісії: Сімороз Юлія
Контактний тел. 095-559-16-10

 

 Редколегія 

Основні напрямки роботи комісії:
 

Займається розробкою та оновленням сторінки «Студентський профком» сайту коледжу;

Займається випуском газети «Студентський погляд» та створенням інших наглядних та агітаційних матеріалів.